onsdag 16 maj 2012

Vem är smartare än en moderat?

Så har då vårt ”högsta höns” eller skall vi kanske trots allt benämna honom som tuppen Reinfeldt i en plötslig och anmärkningsvärd felsägning(?) trampat riktigt i klaveret när han vid en TT-intervju skulle försöka förklara varför han inte gillar begreppet massarbetslöshet, som oppositionen beskriver som den situation som fn råder i fosterlandet. Nu försökte Reinfeldt – på sitt ofta använda lätt nedlåtande sätt – med en alltför snabbt påkommen formulering förklara att arbetslösheten drabbar olika i olika grupper. Han sade: ”Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge av massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.” Så kan det gå när man börjar tappa sugen och slarvar med formuleringar och det är särskilt olämpligt för en statsminister, som påstår sig företräda alla genom ”det nya arbetarpartiet” och som vill undanröja utanförskapet och ge mer på kontot för de som arbetar och på så sätt premiera de som lyckas undvika utanförskapet. Och straffa de övriga......? Dessvärre sker ju detta genom ofinansierade skattesänkningar vilket i slutändan förutsätter – som i Stadens fall – att man när intresset för att starta bostadsrättsföreningar och köpa sina kommunala hyresrätter inte längre finns (eller att möjligheter att plocka fram den 15%-iga kontantinsatsen samt låna hundratusentals, för att inte säga miljoner kronor) och det sveket mot Stadshusets (M)-gäng får självklart omedelbara följder även om det fört den enskilde hyresgästen är ett fullt förståeligt ställningstagande i en ganska skakig tid med oro för framtiden. Vad blir då följden när hyresgästerna ”inte gör som de bli tillsagda”? Jo, man säljer ut allmännyttan till inte så sällan helt okända bolag med oklara framtidsplaner. Vad gör man inte för att få in medel så att man hjälpligt kan klara av välfärdens åtaganden. Som en avslutande hälsning från en arbetslös i ett utpräglat utanförskapsområde måste jag erkänna att Stadens borgarråd för utbildningsfrågor denna dag stigit i min aktning! Lotta Edholm tar i DN parti för sin (FP)-kollega vid Hässelby-Vällingby sdn samt stödjer även den vårdpersonal – inbegripet MAS:en – som framförde kritik mot den katastrofalt dåliga omsorgsnivån vid Koppargården. En kritik som sedermera medförde att entreprenaden upphörde och att verksamheten nu drivs i egen regi! Detta i polemik bl a med en tidigare publicerad artikel i Dagens samhälle, Sveriges kommuner och landstings tidskrift. En artikel som i sin tur DN:s t o m ledande journalister på olika sätt reagerat på. Förhoppningsvis kan detta med att utbildningsborgarrådet nu profilerar sig visavi Stadens dominerande moderater t o m kunna innebära att hon tar bladet från munnen och deklarerar att det för skolornas del blev en belastande kostsam och dessutom mycket dålig lösning att låta Volvo IT ombesörja skolornas IT-drift. Det stödet skulle rektorer och övrig skolpersonal vid Stadens grundskolor och gymnasier säkert uppskatta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar