måndag 23 september 2013

Och frågorna hopar sig.....

I det senaste sammanträdet i KF – 2013-09-02 – beslutades bl a (se p 16 i protokollet) att: 1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet Skolplattform Stockholm. 2. Projektet finansieras genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen för verksamhetsutveckling med IT. Vad är då ”Skolplattform Stockholm”? Det handlar alltså inte om att alla gymnasieelever vid de kommunala skolorna i höst skall få/har fått(?) varsin bärbar dator att disponera. Något som förhoppningsvis skall innebära att de helt orimliga inloggningstiderna kan förkortas. Nej, här handlar det om något annat som måste upphandlas, nämligen detta (kopierat ur ärendet): ”Stockholms stad saknar i dag ett modernt och sammanhållet it-stöd som stödjer de pedagogiska verksamheternas behov och organisation. De förändringar som sker inom utbildningsområdet, både vad gäller den tekniska utvecklingen och förändringar av läroplaner, kursplaner och andra regelverk ställer stora krav på enkelhet, flexibilitet och snabb utbyggnad av funktionalitet. Nya verktyg och funktioner på Internet och i olika mobila lösningar påverkar också skolans arbete. Det personliga it-användandet blir ett allt viktigare inslag både för elever och för personal. Under år 2013 upphör en rad avtal, bland annat för barn- och elevregistreringssystemet BoSko samt skolplattformen Fronter. Avtalet för Stockholms Skolwebb upphör under år 2014. Utbildningsnämnden har därför fattat ett genomförandebeslut för att tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningen genomföra en gemensam upphandling av ett gemensamt it-stöd för skolformerna: • grundskola, inklusive förskola och grundsärskola • gymnasieskola, inklusive gymnasiesärskola • vuxenutbildning, inklusive särskild utbildning för vuxna (lärvux) och yrkeshögskola • utbildning i svenska för invandrare (sfi).” Det är självklart att man undrar hur Stadens skall finansiera detta, särskilt som det i en artikel i SvD i dag framkommer att Volvo-IT tar redigt betalt för den surfplattehårdvara som behövs, inte minst i skolorna. Men vad är det då jag antyder? Det är väl inte alls säkert att Volvo-IT vinner upphandlingen kring ”Skolplattform Stockholm”....... eller den kommande upphandlingen av efterföljaren till Paraplyet? Det är väl inte alltid Staden väljer det dyraste alternativet? Om det inte ligger en hund begraven förstås...... någonstans i de moderata skrymslena? Det måste nog dessutom vara tunga dagar för utbildningsförvaltningen, som dels lever under hotet(?) att tvingas att flytta till Lunda Industriomåde samtidigt som tjänstemannaförslaget kring hur Staden framöver skall finansiera stödet till elever med särskilda behov plötsligt tvärdog efter upprörda manifestationer från aktuella privata skolor och inte minst från handlingskraftiga föräldrar, trots att Lotta Edholm initialt (innan (M) tryckte till henne och hon fick gå ut och göra en pudel) var helt med på idén och antagligen också aktualiserat det hela...! Läs gärna Hanne Kjöllers (ledarskribent på DN) inlägg kring hela situationen kring resursskolorna......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar