tisdag 16 december 2014

Va, är hon kvar????

Till min överraskning upptäcker jag att Anette Holm är kvar som Stadens IT-chef/-direktör eller CIO, som det ju numera benämns. Detta trots att andra ledande moderater tvingats lämna Staden när de röd-grön-rosa nu tagit över i Stadshuset... I en artikel i Computer Sweden ondgör hon sig över att upphandlingar numera tar alldeles för lång tid att genomföra och förutsätter att lämpliga lagändringar för att rätta till detta måste komma tillstånd.... Kan detta vara ett sätt att profilera sig inför en bister framtid? Ja, man kan förstå hennes frustration när den viktigaste IT-upphandlingen 2009 var så extremt smidig för henne att genomföra trots att anbudet från Volvo-IT var det dyraste av de inlämnade anbuden och trots att Volvo-IT knappast kunde uppvisa någon som helst tidigare erfarenhet från den offentliga sektorn.... Det lackar mot jul så jag passar på att önska de få av mina tidigare IT-kamrater som trälar på vid olika förvaltningar med att ombesörja beställningar av olika slag och att obefogat och orättvist få skäll för allt de inte kan råda över ett bra slut på 2014 och ett GOTT NYTT ÅR!!!!! Det finns säkert anledning att höras av även 2015, t ex när Volvo-IT sålts men kanske även m a a de stora brister som uppdagats kring IT-säkerheten både vad gäller privatpersoner och företag. Ja, det är ju så illa att tom FRA(Försvarets Radioanstalt) framhållit att det finns stora risker med att outsourca IT till t ex vinstdrivande verksamheter... Jojo, det kan de ju faktiskt ha rätt i.....

1 kommentar:

  1. FRA har ju i alla fall en god rådgivare och "moral support" i och med sina nära relationer till NSA i frågor som hur man bäst kringgår eller omformar besvärliga och hindrande lagar, enligt nyheterna häromdagen.

    SvaraRadera