onsdag 25 november 2009

Svettigt för SLK-IT.

Så kom då beskedet - beslutat på i all hast(?) sammankallat styrgruppsmöte i går - nu på onsdagsmorgonen: Kungsholmens planerade inträde i GS-IT senareläggs! Då väntar man bara på att få ta del av en reviderad tidsplan. Kan det möjligen bli så att Rinkeby-Kista sdf blir den första stadsdel som får ta del av det nya eller blir det även där en försening? Man börjar onekligen undra om SLK-IT och Volvo-IT har ordentligt på fötterna?

I dagens DN i en liten blänkare av Ulrika By klargör Utbildningsförvaltningens ekonomichef Johanna Engman att Stadens skolor skall få kompensation för de extra utgifter som åsamkas dem genom GS-IT. Det nämns en summa på 78 miljoner. Vem blir överraskad?

8 kommentarer:

 1. Vem ska man skylla på?
  SLK som inte haft verksamhetssituationen klar för sig, Volvo IT som trott att Stockholm stad är som vilket företag som helst eller den lokala organisationen som inte svarat upp mot de krav som ställts på den?
  Tycker nog att det hela verkar vara ett hafsverk där man, av ideologiska skäl(?), pressat fram en tidsplan som varit orealistisk - allt för att hinna med så mycket som möjligt inom mandatperioden!

  Att skolorna skulle få tillgång till centrala medel har väl varit på gång ett tag nu, men att det skulle ske i den storleksordningen var kanske oväntat. Det förändrar dock ingenting i sak, deras IT-kostnader framöver kommer att vara fortsatt dubbelt så stora som före Volvo IT och teknikerna kommer knappast att finnas kvar p g a dessa pengar.

  SvaraRadera
 2. Att GS-IT kommer att försenas ytterligare bekräftades ju snart när det framkom att även Rinkeby-Kistas ingång i GS-IT senareläggs och nu väntar man bara på att Ulrika By får upp ögonen för vad som är på gång. Handlar det om början på ett fiasko eller är det bara en liten motgång på vägen... Det lär snart visa sig!

  SvaraRadera
 3. Oj oj det var en nyhet!
  Varför, undrar man ju - är det så att SLK och Volvo inte klarar av genomförandeplanen?
  Hur blir det då med leverans av datorerna? Ska långtradarna ta ett extra varv ute i Europa innan de anländer - eller ska datorerna ändå levereras trots att de inte kommer att fungera?
  Man anar ett kommande kaos...

  SvaraRadera
 4. Jag kan inte underlåta att ge SLK-IT en stor del av skulden för de förseningar som projektet åsamkats. Jag hörde förresten nyss att FamBost ännu inte kunnat ta sina nya ”Volvo-IT-datorer” i bruk. Anledningen har jag ingen aning om men nog verkar det som att SLK-IT:s grundläggande arbete här har visat sig ha haft en avgörande negativ inverkan. Detta gäller ju definitivt också vad gäller de förseningar som förorsakats vid de två nu aktuella stadsdelarna; Kungsholmen och Rinkeby-Kista, som ju uppenbart till stor del förorsakats av att SLK-IT inte insett komplikationerna av att anställda vid våra entreprenader inom äldre och handikappomsorgen skall kunna logga in på Stadens datorer och i Stadens nät. Slikt borde väl rimligtvis bättre ha förberetts i ett samarbete mellan Äldreförvaltningen och SLK-IT, så att Volvo-IT hade kunnat förbereda sig på detta med komplikationen kring företagskorten. Stockholms politiska majoritet har ju alltid varit synnerligen positiva till privata lösningar av kommunala verksamheter. GS-IT är jag bara det senaste initiativet!

  SvaraRadera
 5. I en artikel i DN - http://www.dn.se/sthlm/nu-kan-man-folja-anhorigas-vard-pa-natet-1.1002161 - i dag beskrivs en introduktion av ett system - ParaGå - som skall göra det möjligt för vårdbiträden och undersköterskor att omedelbart i samband med besöket i brukarens/vårdtagarens hem genom en handhållen enhet, en sk. PDA (PersonalDigitalAssistant), direkt i "Omsorgsdagboken" kunna registrera den aktuella situationen vad gäller brukaren/vårdtagarens situation. Resultatet skall sedan kunna inhämtas av t ex de anhöriga med internetuppkoppling. Stadens äldreomsorgsborgarråd, Ewa Samuelsson, fanns självklart på plats men man undrar nu stilla om SLK-IT vet något om detta och om Volvo-IT är informerade....

  SvaraRadera
 6. Det officella beskedet vad gäller förseningen för de två första stadsdelarna är att de tidigast kan komma in i GS-IT-upplägget (hur det nu kommer att se ut?) under andra halvan av januari 2010. Detta om något måste väl betraktas som en rätt ordentlig motgång för SLK-IT och dess IT-direktör... Vad konsekvenserna av detta innebär är i dagsläget lite svårt att förstå för den som inte är direkt inblandad men nog lär det komma att medföra en något reviderad tidsplan?

  SvaraRadera
 7. Utrusta alla privata entreprenörer med ParaGå-dosor så behöver de ju inte ha tillgång till Stadens nätverk överhuvudtaget! Eller tänker jag helt galet?

  SvaraRadera
 8. Några av de problem - med pågående förseningar som följd - som SLK-IT tillsammans med Volvo-IT jobbar på att lösa är ju just detta med att det i det GS-IT-upplägg som finns inte går att logga in på en dator utan tillgång till FÖRETAGSKORT. Ett företagskort som bara kan utfärdas om personen är aktuell för löneutbetalningar utifrån sin anställning i Stockholms Stad.

  Användare vid privata vårdbolag – städslade av Staden – kan alltså inte använda dessa företagskort, vilket dessvärre tydligen missats i upphandlingen av GS-IT och nu vållar Volvo-IT omfattande bekymmer och – kan man förmoda – en avsevärd del extra kostnader.

  Den anmärkningsvärda miss det handlar om från SLK-IT:s sida är att man där uppenbarligen inte insett att en drös av äldre- och handikappverksamheter – inte minst på Kungsholmen, en av stadens mest privatiserade stadsdelar – för närvarande är utrustade med av Staden inhandlade datorer uppkopplade mot Stadens nät och med användare som dels har erhållit nätverkskonton och dels verksamhetssystemskonton genom stadsdelens försorg.

  Hur detta skall lösas står skrivet i stjärnorna men vad som framkommit hitintills är olika mer eller mindre troliga hugskott, som t ex att varje dator skulle ha ett ”Paraplykort” hängande i nära anslutning till kortläsaren. Detta skulle möjliggöra att kortet skulle kunna nyttjas av flera användare. Eventuellt skulle datorn då behöva konfigureras så att användaren skulle hamna direkt in i verksamhetssystemen (Paraplyet, ParaSol, Vodok). Hur ParaGå fungerar har jag ingen aning om men det vet säkert många eftersom det just nu testas på olika håll inom Staden...... Det handlar - så mycket förstår jag - om handhållna enheter av typ större mobiltelefoner...

  SvaraRadera