tisdag 20 mars 2012

Varför inte en oberoende granskning?


Stockholms Stad står nu åter i fokus och denna gång är det läge att ifrågasätta om ”världens bästa skola” är en så korrekt beskrivning! Det handlar alltså om det i denna blogg tidigare framförda angående ”IT-fiaskot vid Stockholms skolor”.

Gemensam Service IT (GSIT) driftat av Volvo-IT sedan hösten 2009 fungerar enligt DN i dag mycket dåligt – särskilt gäller ju detta Stadens skolor - rent tekniskt och dessutom är de aktuella kostnaderna mycket belastande för verksamheterna. I det läget – där skolledare och övrig personal till slut vågar föra fram den sedan länge i högsta grad berättigade kritiken – säger sig Staden beredda att sätta igång en intern granskning huruvida upphandlingen kanske trots allt hade felaktigheter och brister. Detta känns närmast patetiskt och lär näppeligen leda till några ändringar som skulle kunna medföra kritik av den upphandling som i all hast genomfördes av den (M)-dominerande Alliansen i Stadshuset. Det viktigast för dem då var ju att framföra mantrat att – liksom vad gäller övrig privatiserad kommunal verksamhet – allt skulle bli bättre och billigare i privat drift och sedan vara snabba och handlingskraftiga i det hänseendet. Ibland lite för snabba?

Det är ingen direkt skillnad på Volvo-IT och t ex Carema Care! Det viktiga för inblandade privata aktörer (och deras aktieägare!) i dessa sammanhang är självklart att tjäna på affärerna och dessutom betala så lite skatt som det bara är möjligt..... Ja, ingen alls i Volvo-IT:s fall?

Så ”under galgen” är det nu läge att låta den egna personalen (IT-avdelningen?) vid Stadsledningskontoret eller kanske – lika illa - en inhyrd tjänstvillig konsultfirma nära lierad med moderaterna att utreda huruvida någon eller några borde kunna ställas inför ”räfst och rättarting”! Någon som tror att något i den vägen skulle kunna hända med detta upplägg? Nä, trodde inte det heller.........

1 kommentar:

  1. Håller med dig till 100% i detta ... Sitter mitt i träsket och har tappat min tro på folkvalda politiker pg.a GSIT!

    SvaraRadera