fredag 3 maj 2013

Märkliga turer i Stadens beslutande organ?

Ja, som man kunde misstänka så bordlades Jan Valeskogs interpellation - 2012:52 (se punkt 5 i föredragningslistan) – även vid kommunfullmäktigesammanträdet 2013-04-29! Det är väl en inte alltför vild gissning att hans mycket relevanta frågor kring hur skolorna drabbats av Volvo-IT:s övertagande av IT-driften inte heller lär behandlas vid nästa sammanträde i KF 2013-05-27. Det är självfallet en mycket het potatis och kritiken från skolledare, lärare och elever är massiv! Och det handlar ju inte enbart om funktionalitetsbrister utan också om kraftigt ökande kostnader, vilket självklart går ut över undervisningens kvalitet. Extra upprörande är det när pedagogiska resurser får stryka på foten för att skolorna skall klara att hålla en budget som belastas av ”Volvo-IT:kostnader”.... Den fråga man ställer sig är självklar: Varför klarar inte borgarrådet Lotta Edholm och Alliansen att svara på de – som jag kan se – ganska elementära frågor som ställs i interpellationen? Vi vet ju alla som jobbat i politiska organisationer att politiker i gemen knappast utgör de vassaste knivarna i lådan men här råder uppenbarligen något annat än ren inkompetens, nämligen en ovilja att ta i något som skulle kunna uppröra Stadens medborgare å det grövsta om vissa turer i detta ärende blev offentliga......... Vad gäller ”vassa knivar” bland förvaltningscheferna har förresten noterats att Staden söker nya stadsdelsdirektörer till Norrmalm och Kungsholmen. Detta lär väl förorsaka vissa förändringar och kanske vi snart kan få ta del av en ”byteskarusell” av tidigare ej skådat slag. Det händer tydligen lite i Staden? Och vem bryr sig.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar