fredag 24 maj 2013

Social oro och dåliga skolresultat?

Alliansen planerar – enligt annons i nr 5 av den lokala publikationen Norra Sidan - nationaldagsfirande (6/6) i Rinkeby med deltagande av bl a Regina Kevius (M), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Staden, Erik Ullenhag (FP), integrationsminister och Hillevi Engström (M), arbetsmarknadsminister och man funderar onekligen på om det skall bli ett likadant fiasko som när Carl Bildt och Birgit Friggebo besökte Rinkeby 1992 i samband med lasermannens framfart i Stockholm. Det har den senaste veckan krävts omfattande polis- och brandkårsinsatser för att försöka förhindra omfattande destruktiva aktiviteter med brända fordon och skolor och annan skadegörelse av olika typ i Stadens olika utanförskapsområden. Och som det beskrivs i massmedia så sker också diverse sammanstötningar med ungdomar som kastar sten mot polis och brandbekämpande personal. Det finns förvisso olika synpunkter på vad som ligger bakom detta inte alls nya fenomen och det tänker jag inte här utveckla vidare utan hänvisar till SvT:s Debatt från 23/5 där olika sidor försökte redovisa sina synpunkter och bevekelsegrunder. Social oro och dess yttringar har förekommit tidigare i Sverige men också i andra storstäders förortsområden med dåligt integrerad befolkning och där särskilt ungdomar är extra utsatta och frustrerade m a a arbetslöshet, fattigdom, dåliga skolresultat, trångboddhet, trakasserier från polisens sida och en allmänt pessimistisk syn på framtiden. Vad gäller Stadens skolor och dess dåligt fungerande IT-verksamhet har konsekvenserna av det dyra avtalet med Volvo-IT medfört att skolor tvingats dra ner på olika verksamheter som särskilt drabbar våra utsatta förorter. Det finns därför anledning att påtala att (S) i Stadshuset uppenbarligen kommer att rösta för att avtalet med Volvo-IT inte förlängs, vilket tydligen skall tas upp på KF på måndag 27/5, där mitt intresse annars – som läsare av denna blogg säkert noterat - har fokuserats på Jan Valeskogs (S) interpellation (2012:52) från i höstas som nu bordlagts otaliga gånger men återigen finns med på föredragningslistan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar