tisdag 26 januari 2010

Skarpt läge - utrullning på gång.

Nu börjar datorer och skrivare att bytas ut på olika stadsdelar runt om i Staden och personal får möjlighet att logga in i den nya GS-IT-miljön. Det råder ingen som helst tvekan om att detta är en logistisk utmaning av extraordinär omfattning. På Kungsholmens sdf fick enligt uppgift en användare den nya datorn levererad i måndags. Detta vållade viss förvåning hos användaren då beskedet tidigare varit att datorn skulle levereras senare under veckan, nämligen den 29/1 kl 17:00. Glädjen över att slippa sitta kvar och vänta på en dator till sena fredagseftermiddagen grusades dock snart när leverantören under skamsna beklaganden kom tillbaka för att byta tillbaka till den gamla datorn. Det visade sig ha uppstått något missförstånd som ledde till en felaktig utplacering av GS-IT-datorn.
Detta med att datorer och skrivare levereras vid olika tillfällen ställer också till en del problem och vållar våra användare lite irritation. Detta är ju dessbättre ett problem av övergående karaktär och torde väl vara löst innan arbetsveckan är över... Volvo-IT:s ursprungliga upplägg synes ju vara att klara av alla datorbyten samt skrivarditon för en stadsdel under en vecka.. Vad jag förstår klarades detta av på Skarpnäcks sdf? Dessvärre finns inga rapporter därifrån i dagsläget men nog verkar det som att de nu är inne i GS-IT fullt ut och att det mesta fungerar bra? Vi får se hur det kommer att fungera på andra stadsdelar, t ex på Kungsholmens sdf med sina många ADSL-uppkopplade arbetsplatser?
När bytet till ”Volvo-datorn” har utförts är användare med problem hänvisade till ”Service-Desk” i Göteborg. Initialt har det visat sig uppstå en hel del svårigheter vid denna typ av kontakter då helpdeskpersonalen i Göteborg inte alls – i dagsläget – har hört talas om t ex LISA-Självservice och Agresso. Man kan misstänka att det kan komma att uppstå vissa fortsatta svårigheter för Service-Desk, då de där verksamma handläggarna definitivt inte är vana att tackla en användarkategori av vår typ. Det är sannolikt upplagt för missförstånd och ifrågasättanden. Till att börja med!
Volvo-IT jobbar i övrigt på med snabbinkallad – till synes mycket kompetent - personal på plats i Staden dels för att lösa problemet med att få privatanställd personal vid våra äldreboenden att komma åt verksamhetssystemen meddels hårda certifikat av e-legitimationstyp och dels för att lösa vissa kvarvarande problem som dyker upp ”under resans gång”........
Alldeles nyss bekräftades ett rykte som handlar om ett problem som tycks ha sin grund i tidsbrist. En tidsbrist som medfört dåligt förberedelsearbete och som nu lett till att man plötsligt upptäckt att nätverksskrivare vid ADSL-uppkopplade arbetsplatser på Kungsholmens sdf måste konfigureras med IP-adress för att överhuvudtaget kunna användas. Detta har visat sig omöjligt att lösa i samband med leveransen, vilket förorsakar användare viss frustration. I nuläget vet inblandade alltså inte hur länge det kan dröja innan stadsdelens alla ADSL-uppkopplade arbetsplatser har fått full funktionalitet efter att hårdvaran bytts ut. Läget för de fiberuppkopplade arbetsplatserna ser mycket mer lovande ut!

12 kommentarer:

 1. Du låter så positiv, Ove. Kan detta möjligen bero på att du fått signaler av triumfatoriskt slag från serviceförvaltningen, där allt tydligen är frid och fröjd och alla ”Volvo-datorer” på plats och dessutom ”up and running”. Nöjda användare över hela linjen som det verkar!
  Så bra går det ju inte alls på andra ställen, vad jag har hört. På Kungsholmens sdf har datorleveranserna stannat upp och det går nog inte att bortse ifrån att man satsar på att få SLK:s nya datorer på plats i stället. Där tvingades man ju till en veckas försening när man plötsligt insåg att alla användare hade tillgång till allt under de gemensamma katalogerna. Det anses nog som mycket viktigare nu att Irene Svenonius och Sten Nordin får sina ”Volvo-datorer” installerade än att följa tidsplanen på Kungsholmens sdf. På Kungsholmen framförs också – enligt rykten som kommit mig till del – mycket kritik mot hur GS-IT-datorerna fungerar. Vissa inkörsproblem synes föreligga och ännu är inte problemet löst med våra användare vid privata entreprenader. Befintlig IT-personal får hålla liv i ”den gamla vagnparken” och tillhandahålla fortsatt IT-support för denna användarkategori. För hur länge?

  SvaraRadera
 2. Felet är delvis att Volvo IT inte fått hela IT-bilden i Sthlm stad klar för sig innan avtalet slöts. Det har höjts många förvånade Göteborgska ögonbryn under överföringsresan. Det verkar som om de trots allt fixar det mesta, men massor av information tycks ha fastnat någonstans på vägen - kanske på SLK?

  Är rädd för att detta kan bli en förlustaffär för både Volvo och Staden. Kul i alla fall att SAAB tycks överleva ett tag till :)

  SvaraRadera
 3. Jag kan meddela att skrivare problemet på berode på att inte Richo p.g.a. tidsbrist valde att inte konfigurera skrivarna utan bara levererade dom. Volvo har fått ta in extra personal från Infocare som springer runt och konfar skrivare....
  Struligt värre...

  SvaraRadera
 4. På Kungsholmens sdf tycks nu leveranserna av de nya datorerna ha avstannat! Enligt planerna skulle huvudkontoret på S:t Eriksgatan 47A ha fått de där aktuella datorerna och skrivarna utbytta under torsdagen 28/1 men så tycks inte bli fallet! Det är snart lunch och än har ingen hårdvara dykt upp. Hoppfulla handläggare tror att de kommer att få sina efterlängtade(?) datorer under eftermiddagen och så kanske det blir......

  På en del enheter ”ute i busken” har datorer och skrivare levererats men sedan har inget hänt. Det är bara att konstatera att det finns uppenbara brister i logistiken kring detta med leveranserna. Jag försöker att se fördragsamt på hela detta kaotiska skeende och hävdar att det dåliga väglaget nog har bidragit till problemen för Volvo-IT? Volvo-folket gör nog så gott de kan under de givna förutsättningarna! Som ju – utöver vädrat – verkar mycket dåliga!

  SvaraRadera
 5. Leveranserna av datorer till Kungsholmens sdf har skjutits upp och lär väl återupptas först nästa vecka, v.5 - 1-5/2 - i bästa fall.

  SvaraRadera
 6. Enligt riktigt vederhäftiga uppgiftslämnare skall administrationen vid Kungsholmens sdf få sina nya datorer på måndag den 1:a februari! Därefter skall så fort som det nu är möjligt resten av de datorer vars leveranser blivit försenade på den stadsdelen placeras ut. Dock kan inte de datorer som finns ute på Kungsholmens entreprenader – det gäller både privat drivna äldreboenden liksom de av våra ”kundvalare” som använder en dator, sedan tidigare utplacerad av Staden/stadsdelen för avvikelserepportering i Paraplyet – ännu inte bytas ut. Anledningen är att Volvo-IT/SLK-IT inte kunnat få till en fungerande lösning kring detta med hårt certifikat/e-legitimation.

  Jag har försökt att få fram information i övrigt om hur det gått hitintills med övergången till GS-IT både på Kungsholmen men också på övriga aktuella stadsdelar - Skarpnäck och Södermalm – men dessvärre finns i dagsläget inte så mycket att redovisa. Självklart finns skrönor i omlopp som det är svårt att veta om de grundar sig på korrekt faktaunderlag, t ex detta med problemen med gemensamma kataloger, skrivare som levererats och inkopplats innan datorer levererats och kring de små skärmytslingar som uppstått med den personal som figurerat i överföringssammanhangen, då användare inte riktigt fått adekvat information om vad som skulle komma att ske.... Mer info kommer!

  SvaraRadera
 7. Fiaskot fortsätter! I morse fick Kungsholmens sdf:s anställda vid huvudkontoret på S:t Eriksgatan 47 besked om att inga leveranser av datorer kan komma ifråga förrän tidigast onsdag 3/2. Oklart varför men man skulle kunna tänka sig att andra verksamheter prioriteras; Kanske SLK, Södermalms sdf eller varför inte Rinkeby-Kista sdf....?

  SvaraRadera
 8. Onsdag morgon (3/1) och leveranser på gång på de två våningsplanen vid S:t Eriksgatan 47A (Kungsholmens sdf). Inga större katastrofer är inrapporterade än så länge. Mer info kommer!

  SvaraRadera
 9. Lägesrapport från Kungsholmens sdf har efterfrågats och enligt mina sagesmän har det gått skapligt med bytena av datorer på S:t Eriksgatan 47A. Ett par datorer saknades och ytterligare ett par visade sig inte fungera men det känns ju som ett ganska normalt "svinn" i en så pass stor logistisk manöver! De fungerande datorerna går det knappast att klaga på. De fungerar bra och de flesta applikationer synes trots allt vara på plats. Dessvärre inte det verksamhetskritiska DIABAS och det kan tyckas lite märkligt! Det finns väl visst hopp om ett snart åtgärdande från centrala aktörers håll. De har ju ett inte alls obetydligt ansvar i just denna fråga.....

  SvaraRadera
 10. Jag vill bara informera om att på Kungsholmens sdf:s HK uppstod under fredagen(5/2) ett märkligt fenomen. Flera datorer tappade helt plötsligt och utan rimlig anledning kontakten med nätet/Internet och efter felanmälan till Service-Desk (Volvo-IT) åtgärdades detta först sent under eftermiddagen.. Anledningen är inte - vad jag känner till - offentliggjord! Lite oroande kan man tycka!

  SvaraRadera
 11. Dagarna går och med en obönhörlig kraft fortsätter utrullningen av GS-IT på bland annat stadsdelsförvaltningarna. Inte helt utan komplikationer dock för ryktena om problem duggar tätt. Det handlar om leveranssvårigheter av olika typ där man fått den nya skrivaren men ej datorn eller vice versa eller där det saknas datorer eller skrivare i leveransen och det efter en vecka ännu inte dykt upp någon sedan tidigare beställd hårdvara. Det handlar också om datorer som inte alls fungerar vid leveransen och där Volvo-IT eller dess olika konsultbolag inte lyckats åtgärda problemet vare sig med mjukvarumässiga ominstallationer – remote eller på plats - eller med byte av hårdvara. Hårdvara verkar dessutom inte så lätt att få fram vilket kanske inte är så svårt att förstå med tanke på de ofantliga kvantiteter av datorer och skrivare som är under leverans!

  SvaraRadera
 12. Nu går skam på torra land! Jag fick nyss besked att en användare vid en privat entreprenör (ett äldreboende) förgäves försökte logga in i avsikt att utföra avvikelserapportering i ParaSol. Det stod dock tidigt klart att anledningen att det inte fungerade var att datorn inte var den gamla vanliga utan en Volvo-IT-dator, som utan att någon kan förklara hur det gått till plötsligt – och felaktigt - har blivit placerad där. Verksamhetens övriga tre datorer är kvar i ursprungligt och användbart skick… Volvo-IT kan inte redogöra hur detta har gått till och inte heller hur de skall lösa den situation som uppstått, då den gamla i verksamheten fungerande datorn forslats bort.
  Jag vill bara kort kommentera detta som ytterligare ett exempel på att Volvo-IT ”inte riktigt har torrt på fötterna” när det gäller utrullningen av datorer och skrivare. Mycket tycks ske ”på mycket lösa boliner” och utan att det finns någon egentlig tanke och strategi bakom. Stadsanställd IT-personal som ännu inte har kunnat konstateras övertaliga m a a att GS-IT-projektet inte lyckas lösa detta med hur användare vid privata entreprenader skall kunna logga in på en” Volvo-dator” för att genom detta få access till verksamhetssystemen; Paraplyet, Vodok och ParaSol, får fortsätta att traggla på med bl a lösenordsbyten i det gamla novell-baserade systemet. Och tro det eller ej men dessa vårdbiträden, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och sjuksystrar behöver inte så lite hjälp med både det ena och det andra. En del kan vi lösa men - som beskrivits ovan – dessvärre inte allt……..

  SvaraRadera