torsdag 17 december 2009

Aktuellt ang. användare vid privata entreprenader

Till min stora tillfredställelse tycks nu frågan om hur våra hos privata entreprenörer städslade användare skall kunna komma åt de nödvändiga verksamhetssystemen vara löst. Läget för närvarande är ju att de loggar in på av Staden tillhandahållen datorutrustning med nätverkskonton och verksamhetsditon som är upprättade och administrerade genom insatser från aktörer på det lokala stadsdelsplanet. I det kommande GS-IT-upplägget skall de få en mjukvarumässigt helt avvikande klientarbetsplats att arbeta vid än vad som gäller för de kommunalt anställda användarna.
För att komma åt de för dessa användare helt avgörande verksamhetsprogrammen (Paraplyet, ParaSol, Vodok och ParaGå) skall de alltså inte logga in meddels Företagskort (som ju inte visat sig vara möjligt att genomföra m a a kravet på LISA-/HR-koppling). De skall i stället komma åt sina citrixbaserade verksamhetsprogram meddels användande av ett gemensamt kort lämpligtvis förvarat i nära anslutning till aktuell dator. För att därefter kunna komma åt verksamhetssystemen förutsätts en E-legitimation av typen”hårt certifikat”, tillhandahållet av antingen Nordea eller Telia, som definitivt kräver erläggande av en viss inte alls obetydlig avgift!

Det låter faktiskt som en bra lösning om det inte var för detta med anskaffandet av dessa hårda certifikat, som – vad jag vet – kräver någon typ av personlig aktivitet ( i alla fall gäller detta vid bankkontakten) för att det skall vara genomförbart. Staden har dock uttryckt sin i detta läge synnerligen pragmatiska handlingskraft och utlovat bistånd för att underlätta denna procedur meddels av Telia utfärdade E-legitimationer. Hur – bl a vem som står för den aktuella kostnaden - är ännu inte klarlagt för mig men jag erkänner att jag är mycket nyfiken...... Förhoppningsvis kommer information kring detta i någorlunda god tid innan stadsdelar börjar föras över i GS-IT-miljön under januari?

6 kommentarer:

 1. Det låter helt befängt att man skall behöva tillskapa en alternativ arbetsstationslösning för privata användare. Varför inte i stället låta de företag dessa användare jobbar hos själva stå för hårdvaran och själva uppkopplingen. Det skall ju finnas ett upplägg – någon ”citrixlösning” - som gör det möjligt i dagsläget för denna typ av användare att nå verksamhetssystemen.

  Sthlms Stads frenetiska ansträngningar att privatisera så mycket som möjligt under de perioder ”det borgerliga gänget” har makten kan kanske komma att avta när ”det röd-gröna gänget” tar över hösten 2010. När det sedan blir dags för omprövning kring upphandlingarna kan det kanske – inte helt omöjligt, va? - åter bli fråga om övergång till verksamhet i egen-regi.

  Hur blir läget då kring dessa arbetsstationer placerade hos privata entreprenörer.? Nytt mjukvarumässigt innehåll lär väl bli minimikravet?

  Vid närmare eftertanke kanske inte idéen om att de privata verksamheterna skall använda sin egen datorutrustning och sin egen uppkoppling är så välbetänkt. Det blir krångligt och kommer att kräva rätt betydande arrangemang (och kostnader...) vid verksamhetsförändringar... Tänkte inte på det!

  SvaraRadera
 2. Vad är detta? Något slags skämt? Har Stadens IT-avdelning missat att Staden sedan åratal – för att inte säga decennier – trots olika politisk inriktning på styret strävat efter att privatisera äldre- och handikappomsorgsverksamheter på utförarsidan framförallt men också förskole- och skolverksamheter... och därigenom glömt att informera i förfrågningsunderlaget tilltänkta anbudsgivare inför Gemensam-IT (GS-IT) att användare vid vissa av dessa privata entreprenörer också förväntas utföra viss typ av lagreglerad registrering inom ramen för Stadens verksamhetssystem, bl a enligt hälso- och sjukvårdslagen.

  Detta låter som ett förbiseende av helt avgörande betydelse och borde väl föranleda någon typ av markering från Alliansens sida visavi ansvariga på SLK-IT.. Det är ju förvisso de som har dragit igång denna upphandling där Volvo-IT nu står som ”svarte petter” och skall försöka - under enorm tidspress - att få till stånd en fungerande lösning för just denna användarkategori... Kan man kanske drista sig till att misstänka att detta medför ökande kostnader för projektet och att Staden då får kasta in ytterligare medel för att hålla Volvo-IT på gott humör?

  SvaraRadera
 3. Dessvärre är nog inget riktigt klart vad gäller de privata användarna ännu. Så där har Ove fel! Det pågår enligt mina sagesmän fortsatta intensiva diskussioner hur man skall kunna lösa detta på den korta tid som återstår enl. den reviderade tidsplanen.. Man kan nog inte helt bortse från risken för fortsatta förseningar om inte SLK-IT och Volvo-IT klarar att lösa detta problem snabbt....

  SvaraRadera
 4. Jag tänkte göra en liten uppdatering kring vad som hänt i frågan om privata användare eftersom det synes finnas stort intresse för just denna fråga. På Kungsholmens sdf - med många användare av just denna kategori - pågår Volvo-IT:s arbete med att få till stånd en fungerande konfiguration på de datorer som skall bytas in om någon vecka. Som det ser ut för tillfället är tanken uppenbarligen att man skall försöka tillskapa ett alternativt mjukvarumaässigt innehåll på dessa datorer (”kioskdatorer”) som i stället för företagskortet kommer att kräva användande av ett hård certifikat av e-legitimationstyp för att man skall få tillgång till verksamhetssystemen. SLK-IT tycks förorda denna lösning som ju redan används av företrädesvis privata entreprenörers användare inom öppen hemtjänst (de sk. ”kundvalarna”), då de använder sina egna datorer och dito ISP:s (internetuppkopplingar). Det stora problemet synes dock vara att alla de i sammanhanget inblandade användarna - som förutom tillsvidareanställda sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor och vårdbiträden även inbegriper timanställda i de olika vårdande rollerna – måste införskaffa antingen e-legitimationer av plasttyp från de just nu aktuella och godkända utfärdarna; Nordea och TeliaSonera. Detta kan man misstänka kommer att förorsaka en viss administrativ komplikation...... av oöverskådlig omfattning!

  SvaraRadera
 5. Ja Ove, detta stämmer nog i de stora dragen men det som Du inte fått reda på är det upprörande klantiga i det faktum att man inte lyckats få Nordeas e-legitimationer att fungera i GS-IT-upplägget för de privata entreprenörernas användare som loggar in på Stadens datorer. Telias kort fungerar perfekt men alltså inte Nordeas kort som antagligen är det kort som de flesta av de privata entreprenörernas anställda har införskaffat eller är i färd med att införskaffa. Anmärkningsvärt och obegripligt kan man faktiskt tycka, då ju många av kundvalarna (privata entreprenörer som bedriver öppen hemtjänst) sedan länge använder just detta kort på sina egna datorer uppkopplade mot Internet meddeles egna operatörer och bara ”insläppta mot verksamhetssystemen” genom att en brandväggsöppning initierats genom stadsdelarnas försorg. Går det för dem vore det väl märkligt om det inte skulle fungera för Volvo-datorerna som står placerade innanför brandväggen med så gott som direkt access mot verksamhetssystemen....

  I detta sammanhang måste kritik framföras mot SLK-IT:s tjänstemän som ju faktiskt varit de drivande i arbetet att få fram ett upplägg för access mot verksamhetssystemen från de privata entreprenörernas egna datorer. Varför skulle det vara svårare nu? Det lär näppeligen bero på vilket windowsoperativ som används? Vad finns kvar? Nordeas mjukvara för e-legitimationskorten kanske krävs? Lösningen synes nära.........

  SvaraRadera
 6. Jag fick nyss besked från Kungsholmens sdf att man där i ett styrgruppsmöte beslutat att skjuta på datorbytena för de av våra privata entreprenader som använder Stadens utrustning och som loggar in i Stadens nät. Bytena som var planerade att ske under vecka 4, 25-29/1, samtidigt som för stadsdelens användare i övrigt är alltså nu för denna speciella användarkategori senarelagda på obestämd tid. Anledningen till detta är – som tidigare redovisats på denna blogg - att man ännu inte lyckats ombesörja en fungerande inloggning meddels Nordeas hårda certifikat/E-legitimation.

  SvaraRadera