fredag 12 februari 2010

En logistisk katastrof under uppsegling?

Det ser onekligen lite besvärande ut för GS-IT-projektet då signaler om stora förseningar nu hörs från olika håll. Datorer som levererades för en vecka sedan och som då visade sig inte fungera har ännu inte bytts ut eller åtgärdats på ett adekvat sätt. I övrigt har framkommit att det också tagit onormalt lång tid att överhuvudtaget få de beställda datorer som saknades vid leveransen. Volvo-IT-folk har antytt svårigheter just vad gäller tillgången på datorer (och skrivare) och att det saknas buffert för de situationer där datorer visar sig inte fungera vid leverans och där ommallningar remote inte heller fungerar.

Hur lång tid skall en användare egentligen behöva vänta på en fungerade ersättningsdator? Det är knappast någon idé att hänvisa till avtalet och tider som skall gälla i dessa sammanhang, när situationen ser ut som den gör och användare får tvingas bli kvar i den gamla miljön! Eventuellt kvarvarande IT-aktörer får försöka hålla liv i ett gammal slitet dator-, skrivar- och serverbestånd samt stå till förfogade med lösningar vad gäller det gamla Novell-baserade upplägget.

Får inte Volvo-IT ordning på datorleveranserna framöver och den övriga logistiken börjar fungera i utrullningssammanhangen så lär problemen komma att förvärras. Det är ju mycket kvar innan allt är över! Vilken beredskap har SLK-IT och Anette Holm för dylika scenarier?

12 kommentarer:

 1. Kan förstå att det blir svårt med så stora beställningsvolymer även för Dell.
  Med tanke på hur lite Volvo har fått klart för sig från början så är det dessutom förståeligt att det blir inkörningssvårigheter. Skulle tro att avtalets tider om support inte gäller förrän leveransen är accepterad och testad av enheten.
  Tråkigt att behöva köra gamla systemen parallellt, men det ska väl snart vara löst?
  Föredrar att lägga skulden på SLK framför Volvo!
  Men visst är det skit...

  SvaraRadera
 2. Hmmm...
  "Kan förstå att det blir svårt med så stora beställningsvolymer även för Dell."

  Dell har ju haft lite tid på sig att tillverka eller glömde Volvo att beställa i maj -09 när de fick kontraktet??

  SvaraRadera
 3. Och om Dell inte hade kapacitet och logistik att klara det man åtagit sig att leverera så borde man väl hellre ha avstått?

  SvaraRadera
 4. Det här kanske är något off topic men ändå nästan komiskt (på tal om att det verkar finnas en brist på kompetens i genomförandet så försöker man nu rekrytera en person som skall kunna ALLT): Se nedan annonsen som ligger uppe på vakanser.se (http://vakanser.se/jobb/driftansvarig+it+-+it-bestallare/)

  1 plats(er).Driftansvarig:
  Ansvarig för IT-drift och IT-support för SAF, Miljöförvaltningen och Äldreförvaltningens lokala IT-stöd
  Ansvarig för införandet av en ny modell i IT-supporten med en 1:st line support och en 2:nd line support
  Arbetsledning för 2,25 resurser från SAF i 1:st line och 2,6 externa konsulter i 2:nd line
  Ansvarig för ärendeprioritering i supporten och att ärendehanteringen motsvarar den utlovade servicenivån
  GS-IT projektet:
  Ansvarig för testmiljöer och tekniska tester i samband med SAF:s och Äldreförvaltningens övergång till GS-IT
  Ansvarig för att IT-enheten levererar alla underlag som förväntas från IT-enheten i samband med GSIT
  Deltagare i projekt GS-IT med särskild inriktning på teknik
  IT-beställare:
  Ansvara för SAF:s uppgraderingar och uppdateringar av alla de applikationer som SAF har i serverdrift hos Volvo IT
  Ansvara för säkerhetsunderhåll av alla applikationer som SAF har i serverdrift hos Volvo IT
  Svara för teknisk kompetens åt SAF i IT-frågor
  Kvalitetssäkrare av leveranser (SLA uppfyllnad och kvalitet) från outsourcing leverantör och andra leverantörer av IT
  Beställningar av nya uppdrag gentemot leverantörer
  Kvalitetssäkrare av verksamheternas kravspecifikationer och kostnads-/nyttoanalyser
  Delta i samordning och standardisering av förvaltningens IT
  Delta i framtagandet av metoder och modeller för förvaltningens IT-verksamhet
  Delta i genomförande av K/I-analyser, riskanalyser mm
  Delta i framtagande av verksamhetsplaner, policys och strategier inom IT-området
  Kontakter med systemägare/-ansvariga och verksamhetsansvariga på förvaltningen
  Projektdeltagare i olika projekt och styrgrupper
  God kommunikativ förmåga med medarbetare och leverantörer
  God förmåga att delegera arbetsuppgifter
  Kund- och serviceinriktad med förmågan att kunna översätta tekniska lösningar i verksamhetstermer
  God förmåga att följa upp och bedöma kvalitet och ekonomi på leveranser från leverantörer
  Vilja och förmåga att sätta sig in i de olika verksamheter som finns i förvaltningen, dess krav och behov
  Förmåga att omsätta verksamhetens krav till tydliga och kompletta beställningar till leverantörer
  God analytisk förmåga för att göra bedömningar om leverantörers förslag till lösningar får avsedd effekt i förvaltningens verksamhet
  Erfarenhet av projektledning och projektstyrningsmodeller
  Förmåga att hantera stressituationer
  Kunna skapa goda relationer med leverantörer
  Upphandlingskompetens och beställarkompetens inom LOU
  Utbildning som beställare/upphandlare och projektledning/-styrning
  Löneform: Månadslön.
  Anställningsform: Tillsvidare.
  Erfarenhet: Erfarenhet krävs. -Flerårig erfarenhet av Microsofts IT-miljöer
  Flerårig erfarenhet av datakommunikation, IT-säkerhet och IT-drift / IT-support
  Stor erfarenhet inom Active Directory, paketering av applikationer och databaser
  Erfarenhet av Citrix, integrering av applikationer och konvertering av mailsystem är en bonus
  Flerårig erfarenhet av personalledning inom IT-drift och IT-support
  Flerårig erfarenhet av ärendeprioritering inom IT-drift och IT-support
  Mångårig erfarenhet som driftansvarig
  Varaktighet: Tillsvidare.
  För mer information om tjänsten, tag kontakt med:
  IT-chef Karl-Erik Edlund,08-508 25 034
  Tommie Thunström, SKTF, 08-508 25 580 (facklig)
  Rita Gottberg, SSR, 08-508 40 627 (facklig)
  Tillträde: Enligt överenskommelse

  SvaraRadera
 5. Driftsansvarig osv för Socialtjänst och arbetsmarknads-, Miljö- och Äldreförvaltningen synes vara ett riktigt toppenjobb. Torde väl lönesättas i typ 70.000 kronorsklassen per månad? Lycka till alla hugade spekulanter....! Detta låter som en utmaning för den riktigt dumdristige!

  SvaraRadera
 6. Intressant att man i samma veva stuvar om hos stadens kommunikationsleverantör också.
  S:t Erik Kommunikation är den instans som iaf har lite historik och kunskap om nätet när all annan kompetens försvinner eller är helt gröna i miljön.

  SvaraRadera
 7. Ja, vill man döda sin karriär och bränna ut sig så ger jag personen som antar "utmaningen" maximalt sex månader.

  SvaraRadera
 8. Det finns också positiva signaler, bl a från Maltesholmsskolan, där lokala tekniker tydligen är eforiska över hur väl Volvo-IT skött sig i samband med de nyligen levererade datorerna och skrivarna. De små problem som initialt uppstod löstes tydligen snabbt och effektivt! Jo, det är klart att det här handlar om en mer hanterlig organisation än t ex en stadsdel men jag tycker ändå att det är viktigt att också redovisa det som är bra och fungerande i detta gigantiska projekt…

  SvaraRadera
 9. Euforiska? Det låter något det! Jag har från en någorlunda centralt placerad källa hört något helt annat. Även på Maltesholmsskolan skedde besynnerligheter, som t ex att ett knappt dussin med bärbara datorerer levererades utan strömadaptrar. Detta löste sig förvisso under dagen, så kritik uteblev. På andra ställen finns det användare som efter en och en halv vecka fortfarande saknar Volvo-IT:s datorutrustning. Det fjärde informationsbrevet betraktas för dessa naturligtvis som ett rent hån....

  SvaraRadera
 10. Farsta och Hässelby-Vällingby sdf:er skall enligt uppgift ha fått sina datorer och är med i GS-IT nu och Bromma och Hägersten-Liljeholmen ligger i startgroparna och inväntar hårdvara och det som därpå följer. Finns det ingen info kring hur det gått/går med dessa stadsdelar, Ove?

  SvaraRadera
 11. Det ryktas att det vid IT-chefsmötet den 16/2 togs upp att det hitintills varit massor med saker som inte fungerat i GS-IT projektet. Det som överraskade mig lite var upplysningen att Anette Holm informerat auditoriet att hon förtjust kunde notera att han fått hjälp från Servicedesk genom att de tagit över hennes skärm och på ett pedagogiskt sätt avhjälpt felet! Man undrar lite försynt var hon har varit dom senaste 20 åren. Hon lovprisade också den interaktiva utbildningen på nätet. Alltid något positivt.....

  SvaraRadera
 12. Jag tycker att det är direkt pinsamt om det stämmer att stadens IT-Direktör blir imponerad av att helpdesk kan remote:a datorn. Jag menar det har man ju kunnat göra i åratal både i Novell och MS miljö. Man kan ju undra hur det står till med datorvanan. Som tur var verkar hon ju tycka att den interaktiva utbildningen är bra så hon får väl sitta med den och träna.

  SvaraRadera