fredag 19 februari 2010

När båsen är tomma är korna borta...

…… och då är det slutmjölkat! Under dessa dystra vinterdagar kommer det till min kännedom att verkligheten m a a GS-IT nu börjar bli en realitet för IT-personal i Staden. På en stadsdel skall i slutet av mars en ”övertalighetskonstaterandeförhandling” gå av stapeln för den IT-personal som är medlemmar i SKTF. Den aktuella förvaltningledningens idé är uppenbarligen att alla aktörer (fyra heltidare) som jobbar med IT-uppgifter skall bedömas vara utan arbetsuppgifter fr o m 1:a april. Förvaltningsledningen har här tagit till lite för att vara helt säkra på att alla arbetsuppgifter i det gamla systemet då har tagits över av Volvo-IT. Det handlar framförallt om de 500 privata användare som Volvo-IT hitintills inte lyckats skaffa fram ett användbart upplägg för samt – inte att förglömma - de 20-30 användare där Volvo-IT ännu inte – efter snart två veckor - lyckats byta ut/åtgärda den hårdvara som inte fungerade vid leverans eller som slutade fungera strax därefter. Det gamla IT-systemet får därför lov att finnas i drift under en övergångsperiod och då kvarstår ju också behovet av diverse insatser från de snart övertaliga IT-aktörerna.
Det kanske också kan vara intressant att veta att på den aktuella stadsdelen har det beslutats att inrätta en(1) tjänst som IT-samordnare ”med beställarkompetens”. Dock har ingen ur IT-personalen - där alla erbjudits befattningen i den turordning som anställningstiden i Staden utgör – ännu visat något större intresse för de arbetsuppgifter som förvaltningsledningen tycker att befattningen skall innehålla alternativt och - inte alls oviktigt i sammanhanget - inte kunnat gå med på de materiella villkor som erbjudits. Detta innebär att hela IT-personalen – i den mån situationen inte ändras - kommer att betraktas som övertaliga och då som individer har att ta ställning – efter maximalt fyra veckors betänketid - till de två olika alternativ som står till buds i denna situation:

a/ ”Frivilliglösningen” som innebär uppsägning med 12 månaders full lön (eventuellt om så önskas med visst stöd av en jobbcoach genom omställningskansliets försorg).
b/ ”Stå till Stadens förfogande-lösningen” som innebär att man med omställningskansliets benägna bistånd söker jobb inom (och utom) Staden under 4-6 månader för att sedan om inga arbeten av tillsvidarekaraktär kunnat hittas få återgå till den ursprungliga förvaltningen och om arbetsbrist fortfarande då föreligger där bli uppsagd med 12 månaders full lön.

Det stundar förvisso bistra tider för Stadens IT-anställda!

5 kommentarer:

 1. Visst är det märkligt att Stadens ledning har tagit så lätt på detta med hur stadsdelar, förvaltningar, bolag och skolor skall bemanna sina verksamheter med IT-kunnig personal efter GS-IT-övertagandet. Det är inte alls svårt att förstå att Stadens ledning – i alla fall gäller detta stadsdelarna – argumenterar för en så minimal bemanning för denna funktion av ”en beställarkompetent” handläggare som det bara är möjligt och det är därför inte heller så konstigt att Hässelby-Vällingby sdf omedelbart fick kritik när de tog ett initialt beslut om att bemanna funktionen med två handläggare, bl a med hänvisning – vad jag förstår - till problemet med ”ensambefattningar” och den sårbarhet dessa utgör. Nu har jag ingen aning hur det har gått för denna stadsdel i detta hänseende. Stadsdelsdirektörer är väl knappast kända ”för att bita den hand som föder dem” och det är möjligt att beslutet ser annorlunda ut i dagsläget? Vad som har skett kring den beställarkompetente IT-befattningen på Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Södermalm, Farsta och de övriga stadsdelar som fn är på väg in i ”GS-IT-gemenskapen” har jag ingen aning om. Någon som kan bidra till att detta klargörs utan att jag skall behöva ringa runt och fråga varje stadsdel, vilket ju onekligen börjar kännas alltmer aktuellt?

  SvaraRadera
 2. Här på Norrmalm väljer direktören att inte anställa någon IT-kompetent person utan man kommer att lägga ut desto mer jobb på enhetscheferna. Där hurrar man säkert eftersom dom i dagsläget sitter och rullar tummarna i väntan på något att göra.

  SvaraRadera
 3. Intressant? Men kanske helt följdriktigt om man inte inser vad det handlar om för övriga situationer där IT-kompetens efterfrågas.. Det är ju redan beslutat att avdelningschefer, verksamhets- och enhetsditon själva skall ombesörja behörighetsadministration i verksamhetssystemen. Lite överraskande möjligtvis att man tänkt sig att även entreprenadernas chefer skall ikläda sig denna roll. Man undrar om man har kollat med säkerhetsansvariga och revisionskontoret i denna fråga? Dessutom tror jag att Volvo-IT vill ha en(1) beställarkompetent handläggare att ha kontakt med! Någon som har tänkt på detta?

  SvaraRadera
 4. Beställardelen berörde hon inte utan hon sa bara att man inte ska ha någon med IT-kompetens eftersom Volvo IT ska sköta den biten. Vår dirre är en strikt ekonom som har ett uppdrag att se till att ha balans i budgeten och sedan får det kosta vad det kosta vill (ha ha)
  Hörde från Hässelby att en skola fått sina bärbara datorer men inga tillbehör typ möss som alla ville ha. Lärarna hade förstås inte haft tid att kolla in den interaktiva utbildningen så skrivarinstallation och inställning av kontrast m.m. fick en lite mer kunnig lärare hjälpa alla sina kollegor med. Dom ville inte ringa servicedesk, dels på grund av tidsbrist men också av rädsla att inte kunna förklara vad dom behövde hjälp med.
  Dom var också lite upprörda över att inga elever får ringa servicedesk när dom tappar sina inloggningskort utan det ska lärare hjälpa till med. Som om dom har tid med det.
  För att detta med Volvo It ska fungera måste det finnas personer på varje enhet i stan som är datorkunnig och som får tid avsatt till att hjälpa sina kollegor. Outsorcing i alla ära men det går inte att plocka bort det lokala itstödet utan att det märks.

  SvaraRadera
 5. Det finns en annan aspekt kring detta hur man vill organisera ”beställarkompetensen” internt på förvaltningarna och visavi GS-IT/Volvo-IT. Eftersom man inser att kostnaderna för GS-IT redan i utgångsläget är så pass belastande för organisationen vill man till varje pris stoppa eventuella excesser som t ex införskaffande av fler datorer/skrivare alternativt byten till bättre skrivare/datorer. Man tror väl då – lite optimistiskt kanske - att detta skulle kunna bemästras genom att man låter en chef utgöra den yttersta beställarkompetensen med attestansvar. Detta innebär ju att eventuella beställningar av chefer på lägre nivåer härmed kan stoppas. Den ytterst beställarkompetente blir någon slags politbyråkommissarie enligt gammal sovjetisk modell..…. Vad tar budgetansvaret på lägre nivåer då vägen? Detta kommer att generera diskussioner och t o m konflikter!

  SvaraRadera