fredag 26 februari 2010

Jobben kvar? Kanske....?

Enligt ett synnerligen aktuellt besked från en medarbetare vid SLK-IT finns fortfarande ingen lösning för privata användares inloggning i Paraplysystemet vare sig det handlar om inloggning på verksamhetens egna datorer (den sk. Citrix-lösningen med brandväggsöppning) eller för användare på de gamla datorer som är tillhandahållna av Staden, där Volvo-IT ännu inte lyckats få det att fungera i GS-IT-miljön för användare som inte är anställda i Staden.

Detta synes mig vara ett besked som torde få många stadsdelars ledningar att dra djupt efter andan, då detta definitivt ”sätter käppar i hjulet” för inplanerade kommande förhandlingar kring övertalighetskonstateranden. Man får helt enkelt lov att ha personal kvar att administrera de gamla servrarna, lägga upp användare i det gamla nätet och ombesörja de av revisionskontoret förväntade(krävda) administrativa rutinerna. Detta kan väl knappast utgöra arbetsuppgifter som kan hanteras av en chef som i all hast har fått ta på sig rollen som ”beställarkompetent”?

Det besked som nu presenterats är att det tyvärr inte fungerar med det verktyg som skulle generera ett citrixkonto från Paraplysystemet förrän tidigast under hösten -10 och det kommer därför fortfarande att krävas användarupplägg enligt de gamla rutinerna när det t ex handlar om våra ”kundvalare”, där all personal redan under våren –10 förväntas börja avvikelserapportera i ParaSol.
I ett aktuellt exempel som handlar just om en privat utförare av ”kundvalsmodell” skall ett hundratal nya användare läggas upp i det gamla novell-baserade systemet med sdxx-konton. Hur många användare det handlar om totalt har man på den aktuella stadsdelen ingen uppfattning om i dagsläget. Men många är det!

Det verkar alltså vara mer än troligt(sic!) att stadsdelarna får fortsätta med att lägga upp och administrera denna typ av användare . Eventuellt kan det bli aktuellt att Servicecentrum/Tieto ”någon gång framöver” kommer att kunna utföra denna rutin, där ett upplägg av användare på detta sätt ingår. Fan tro´t?

Detta känns som ytterligare ett lågvattenmärke i GS-IT-projektet, där SLK-IT:s tillkortakommanden blir alltmer uppenbara. Det hade inte skadat att man tänkt till först och sett till att ha haft Tieto
”med på tåget”. Det är ju faktiskt Tieto som ännu ett tag administrerar de servrar som härbergerar de verksamhetssystem som Stadens anställda samt de privat anställda använder och skall de behöva lägga up 1000-tals användare i Citrixmiljön kan man väl misstänka att de börjar dra öronen åt sig……...

8 kommentarer:

 1. Övertalig eller ej27 februari 2010 09:55

  Detta låter ju som ett skämt! Kan någon bekräfta att vi som efter all denna ovisshet och frustration över att bli arbetslösa i tider av svåra problem på arbetsmarknaden nu plötsligt ska bli tvungna(?) att fortsätta träla med ConsoleOne, sköta den gamla "papperspolkan" med nätverksbehörigheterna och försöka hålla liv i de gamla servrarna med regelbundna omstarter och bevakande av behov av drivisar för hård- och mjukvara!
  Det absolut minsta man nu kan begära från SLK-IT:s ledning är först och främst ett tydligt besked: Stämmer de uppgifter som presenteras här och om så är fallet hur skall stadsdelarnas ledningar klara att hantera detta? Det kanske är ett märkligt påstående men det finns nog anledning att tro att de flesta förvaltningsledningar är helt oförstående till konsekvenserna av den uppkomna situationen och min erfarenhet är tyvärr att de inte heller har de grundläggande kunskaperna i de aktuella sammanhangen för att på ett adekvat sätt kunna fatta korrekta beslut. Jag föreslår därför i all anspråkslöshet att Anette Holm sammankallar stadsdelsdirektörerna och deras utsedda "kompetenta beställare i IT-frågor" för att en gemensam stadsdelsövergripande strategi skall kunna läggas upp för att möta denna nya situation..

  SvaraRadera
 2. http://www.facebook.com/group.php?gid=171756499899

  SvaraRadera
 3. Nej, någon sådan facebookgrupp - ”Vi som är skeptiska till den förestående IT-upphandlingen i Stockholm” - går jag inte med i. Upphandlingen är ju faktiskt ett faktum och nu måste vi alla inblandade gemensamt bevaka så att GS-IT inte blir ett fiasko som drabbar Stadens skattebetalare, anställda och privat städslade datoranvändare samt inte minst alla brukare/klienter/samarbetspartners i åratal framöver om det värsta skulle inträffa.

  Jag är alltså mer intresserad av hur utrullningen av GS-IT fortskrider och hur SLK-IT sköter sina uppgifter/delar i detta. Dessvärre uppmärksammas ju hela tiden de problem/svårigheter som tycks ha sin grund i SLK-IT:s bristande förberedelser. Jag är självklart medveten om att det på denna blogg redovisas endast ett fåtal av alla de märkligheter som sker, ofta sker informationen dessutom i det tysta och anonymt och där ingen –särskilt inte vid SLK-IT - vågar stå för någon kritik. Hur befogad kritiken än må vara och hur konstruktiv den än är eller hur mycket det skulle underlätta för kommande stadsdelar/skolor/förvaltningar/bolag om information om tillkortakommanden kom upp i ljuset. I den förnekandets politik som iscensatts av SLK-IT:s ledning har enskilda handläggare inte mod att framföra synpunkter, vare sig de är kritiska till vad som sker eller bara i all anspråkslöshet vill föreslå vissa modifieringar.

  Det är synd och skam och ansvaret kommer rimligtvis att kunna utkrävas någon gång i framtiden när allt detta är över………. Darra månde då de som darra bör!

  SvaraRadera
 4. Hur länge är det rimligt att vänta innan detta ansvarsutkrävande sker? Är inte det något som måste göras nu? Eller har man råd att vänta upp till 8 (!) år för att avtalet skall avslutas och på det en ny upphandling då denna "lösning" (innan nya avtal kan komma på plats) skall ha analyserats och utvärderats. Görs ingenting nu så kommer det troligtvis ta upp till 10 år innan ett alternativ är på plats.

  Det finns ju ingenting som talar för att varken budgetar, kravspecar eller tidsramar kommer att följas. Upphandlingen och avtalet ÄR redan ett fiasko, det är bara inte allmänt öppet och känt ännu (av anledningar som du nämnde ovan).

  SvaraRadera
 5. Dessvärre kan man misstänka att Volvo-IT och Tieto kommer fortsätta att dribbla om ansvaret dem emellan åtminstone fram till halvårsskiftet, då Tietos ansvar för verksamhetssystemen, den gamla citrixmiljön och en drös med annat av centraliserat intresse upphör. Sedan kan vi fokusera allt på Volvo-IT. Nej, förresten! Fel! Jag höll på att glömma detta med S:t Erik Kommunikation och dess handgångne private aktör CyGate…. Man skulle nu kunna inbilla sig att det åtminstone här finns en klar rågång mellan vem som skall göra vad men – dessvärre – torde det i slutändan handla mer om den lokalt operative beställarkompetentes kompetens!

  SvaraRadera
 6. Det är nyligen beslutat att Cygate skall göra allt från ax till limpa.
  Organisationen på S:t Erik Kommunikation skall, dem som blir kvar, bara sitta som ren o skär overhead (även kallad beställarroll).
  Det är bara en tidsfråga innan "Stadens IT" som helhet kör i diket....

  SvaraRadera
 7. Övertalig eller ej3 mars 2010 10:55

  Vissa smärre efterforskningar ger vid handen att inga personer i beslutande ställning – som jag kommit i kontakt med - tycks vare sig ha informerats om eller insett betydelsen av detta med att ”kundvalar-enheter” som når verksamhetssystemen genom egen datorutrustning nu skall börja lägga upp alla sina vårdbiträden i ParaSol.
  Det känns därför allt mer angeläget att SLK-IT får ”aschlet ur vagnen” och tar tag i problemet med hur dessa användare skall kunna komma fram (genom citrix) till inloggningen i Paraplysystemet utan att de läggs upp i den gamla novell-baserade servermiljön.
  Det är förvisso angeläget att denna information så fort som möjligt går ut till stadsdelsdirektörerna och deras förvaltningsledningar. Det är ju de som just nu är i färd med att övertalighetsförklara den IT-personal som inte redan har dragit iväg för andra utmaningar. Det är dessutom viktigt att den stackars kvarvarande ”beställarkompetente” inte skall behöva jobba ihjäl sig med upplägg av hundratals nya användare i ConsoleOne.
  Man bör alltså försöka få beslutsfattare på stadsdelsnivån införstådda med de realiteter som tycks råda, så att tillräckliga IT-resurser avsetts för nödvändiga kvarvarande arbetsuppgifter……. Så länge det behövs!

  SvaraRadera
 8. Som anonym sa sitter vi på S:t Erik Kom i samma båt nu. Alla med teknisk kompetens erbjuds anställning på Cygate då ledningen här endast vill behöva sitta och pilla sig i naveln hela dagarna och kosta staden extra pengar.

  SvaraRadera