onsdag 6 oktober 2010

Har detta verkligen gått rätt till?

Stockholms Stad har i dagarna fått utstå rejäl kritik genom en dom i Regeringsrätten, där det visat sig att vissa utförsäljningar som skett i samband med avknoppning varit olagliga. Domen gäller Vantörs hemtjänst AB men kritiken torde gälla även tidigare avknoppningar, t ex den av Kulturkrabatens förskolor AB. Detta visar väl om något att Staden inte riktigt ”har haft på fötterna” när Alliansen dragit igång en forcerad – och till synes ibland helt okontrollerad - privatiseringsaktivitet utan att ta reda på vad som är lagligt och korrekt och vad som kan komma att förorsaka framtida ifrågasättanden och kritik. Till saken hör att dessa beslut tydligen inte går att riva upp då korrekta avtal sedermera upprättats. I god tro? SÅ DET KAN BLI.....!

Det är i detta läge man på allvar börjar fundera över i vad mån det finns ”stenar att vända på” för våra förvaltningsdomstolar (alternativt tingsrätter?) även när det handlar om den pågående privatiseringen av Stadens IT-verksamhet. Även om avtalet med Volvo-IT inte går att riva upp och brottslighet inte går att styrka så skulle det onekligen kännas skönt om åtminstone själva beslutet kunde klandras och att vissa personer till slut fick finna sig att stå i skamvrån?

Det finns förvisso ett otal märkligheter som borde belysas och utredas! Jag väljer att plocka fram några som jag har egen erfarenhet av då det begav sig:

- Varför anta den billigaste anbudet som kom från en anbudsgivare helt utan erfarenhet av det speciella IT-området med dess olika komplicerade upplägg?
- Hur räknade man på att Volvo-IT skulle ta över all gammal IT-utrustning; servrar, datorer, skrivare osv.? Hade man verkligen koll på det aktuella värdet eller handlar det här om helt orimliga överföringar av skattefinansierad hårdvara och hur överenskoms med Volvo-IT kring vad som skulle ske med den IT-utrustning som var säljbar i landet men kanske framför allt med den som definitivt var osäljbar? Ship io Nigeria?
- Hur kan det komma sig att Volvo-IT i många situationer visade sig vara helt utan förhandsinformation kring olika specifika omständigheter av verksamhetskritisk karaktär? Skulle detta kunna vara en indikation på att hela processen gått på tok för fort i någon slags bristfällig samverkan med en anmärkningsvärd inkompetent central IT-avdelning?
- Kan det anses rimligt att det skall ta flera dagar för att inte säga veckor att få ett byte av dator eller skrivare till stånd? Vad är avtalat och vad gäller för vitesbelopp? Har något utbetalats?
- Kan det anses rimligt att det skall ta veckor för att inte säga månader att få vissa speciella programvaror att fungera i den nya miljön? Vad är avtalat och vad gäller för vitesbelopp? Har något utbetalats?
- Varför valde man bort verksamhetsövergång som ändå är det normala vid privatiseringar och också reglerat i EU-direktiv? Hur vägde Staden in de kostnader som detta föranledde och som under kommande år kommer att belasta Stadens budget genom avgångsersättningar och anlitande av mycket dyra privata omställningsprogram? Fanns detta överhuvudtaget med i beräkningarna?
- Hur kan det komma sig att munkavlarna beordrats på våra chefer och att IT-direktören uppvisat sådan oresonlig vrede när chefer/anställda trots detta vågat sig på att utnyttja sin yppanderätt i frågor kring GS-IT?

Här skulle man på ett sätt som av omvärlden säkert skulle kunna betraktas som rättshaveristiskt kunna fortsätta att räkna upp övriga oklarheter/konstigheter/klantigheter som – vad jag förstått – hela tiden uppkommer. Det gör jag inte utan uppmanar i stället de aktörer som i nuläget i olika sammanhang fortfarande är verksamma inom Staden – det är inte jag - att fylla på med aktuella funderingar, problem och de smärre svårigheter som hela tiden tenderar att uppstå i sviterna av GS-IT!

Det går inte att bortse ifrån att hela denna upphandling känns olustig inte minst genom att hundratals människor blivit och blir övertaliga och arbetslösa, kanske för resten av sina arbetsliv. Så även om det nog dessvärre är mindre sannolikt att avtalet med Volvo-IT skulle kunna rivas upp och att outsourcingen skulle erbjudas till en mer kompetent IT-partner känns det ändå angeläget – inte minst för att man då möjligen skulle kunna bidra till att andra kommuner inte drabbas på samma sätt – att påtala vad som nu sker i Stockholms Stad!

3 kommentarer:

 1. Jag tror ju förståss att vid de olika avknoppningarna så var man helt klar över det juridiska. Man visste också att man säkert skulle få utstå en hel del kritik, men man räknar helt kallt med att detta skall försvinna undan i den övriga politiken.
  Vad det gäller dator utrustning, så är jag lite förundrad över att man inte återandvände den utrustning som staden hade. Vi, i alla fall, hade datorer som var minst GX620-GX755, och de var ju betydligt bättre än det skrot de levererat ut nu.
  Vist, man kanske hade behövt köpa in några extra buffertdatorer, och förnya lite, men kostnaden hade ju bara varit en bråkdel av vad det nu blev, genom att kräva att alla datorer skulle in för "skrotning" och nya levereras ut.
  Jag finner inget annat ord än kapitalförstöring.
  Vi fick ju i början lämmna en nogrann inventering av vad vi hade.
  Finns det någon redovisning på denna hemtagning av hårdvara.
  Sen att sitta och lyssna på de här människorna där de talar om arbetets vikt, samtidigt som de ta ifrån mig arbetet, gör mig både besviken och förbannad!
  Jag är ju förståss övertygad om att snart är tunnan full, och då börjar skiten stänka och lukta.
  Då tänker jag i alla fall sitta på första parkett och kasta ett och annat ruttet ägg på de som jagade mig från en trevlig arbetsplats.

  SvaraRadera
 2. Jag har ju skickat ett mail till Uppdrag Granskning om allt detta och idag fick jag svar från Jan Josefsson att han höll på med ett annat reportage för tillfället men skulle spara mitt mail. Låter som om han är intresserad i alla fall !!

  SvaraRadera
 3. Snyggt jobbat Seolon Flydde och Johnny. Där kan man snacka om påtryckargrupp! Själv börjar jag känna mig alltmer uppgiven och besviken och när inte DN:s Ulrika By – som ju vet vad det handlar om - laddar för detta så kan nog Holm, Svenonius och Stene slå sig till ro och flabba hånfullt. Ingen bryr sig! Läste just i DN i dag - http://www.dn.se/ledare/signerat/korruption-farlig-farsot-1.1185733 - där Annika Ström Melin i en ledarartikel refererar till Frankrikes Eva Joly, som tar upp detta med att det är avregleringarna som lett till att korruption och en girig profitjakt fått möjlighet att breda ut sig i allt fler samhällssektorer. Inte bara i storstäder i Sverige, alltså?

  SvaraRadera