måndag 23 maj 2011

Dåliga framtidsutsikter, även inom IT?

(M):s taktik synes alltmer klar när det handlar om att med Allianspartiernas fega passivitet framtvinga fortsatta privatiseringar inom välfärdssektorn, liksom inom myndigheter i övrigt – det må sedan gälla kommunala, landstingskommunala, regioner eller statliga - är uppenbarligen att privatisera allt som är möjligt att privatisera eller om detta visar sig ogörligt åtminstone bolagisera och sedan tvinga fram regler för vinst inom aktiebolagen. Se bara vad som händer kring SOS Alarm med skrämmande följder för medborgarna i form av uteblivna ambulanstransporter... För vill man gå med vinst så handlar det allt som oftast om att hålla nere personalkostnaderna och det är självklart att detta får negativa konsekvenser av olika typ....

Det finns inget som tyder på att (M)-gängets ambitioner att fortsätta montera ner välfärden skulle avta och nu ger man sig t o m på de statliga myndigheterna för att tvinga dem att outsourca sina IT-verksamheter. Vem förvånas egentligen? Det verkar vara ett ”point of no return-läge” och (C), (KD) och (FP) är så vingklippta och dominerade av högern att de inte ens vågar ha invändningar.

När strävan uppenbarligen också finns att fullständigt knäcka de fackliga verksamheterna och Alliansen triumfatoriskt nu kan notera att alltfler löntagare struntar i att vara med i facket eftersom de ju får mycket mer kvar på personkontot - än vid fackliga lönerevisioner - genom dessa ständiga jobbskatteavdrag och att mycket lite händer i en facklig verklighet, vars verksamhet blir allmer skadeskjuten och utan muskler... Det kan man kalla ett smart upplägg för ”union busting”, initierat och framgångsrikt genomfört i Storbritannien genom Thatcher och hennes Tory-regering i början på 80-talet!

Det ser mörkt ut just nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar