onsdag 24 mars 2010

Skolornas problem?

I IDG.se i dag kan man ta del av Roger Mogert (S) synpunkter – se gärna hans blogg också så här inför valet i höst (just nu är det ingen större aktivitet där men det kommer säkert att bli bättre framöver) – kring detta med GS-IT:s svårigheter att få det att fungera för Stockholms grund- och gymnasieskolor. Observera att Alliansens Lotta Edholm (FP) också vill ha ett ord med i laget! Dessvärre är mina egna kunskaper från skolans område och vad som sker där i samband med införandet av GS-IT förhållandevis små och jag skulle inte alls bli ledsen om IT-pressen kunde visa lite intresse också för de svårigheter som finns även på stadsdelar, förvaltningar i övrigt och på bolagen som hitintills ”drabbats” av GS-IT/Volvo-IT. Det känns försvisso lite besynnerligt att så mycket kritik framförs visavi Volvo-IT när alla erfarenheter fram till nu klart visar att de största missarna kan hänföras till extremt dåligt förberedelsearbete vid SLK-IT.

10 kommentarer:

 1. Man blir förbannad när man läser Lotta Edholms floskler som hon, i sällskap med övriga ansvariga inom Staden, upprepar gång på gång! Det enda de visar med dessa argument är att de helt saknar verklighetförankring vad gäller den IT-utveckling som skett i skolorna sedan EDU-nätet grundlades för TIO år sedan!
  Allt snack om ny datorstandard är ju helt befängd - skolorna har (hade) i allmänhet en god IT-standard som nu istället dräneras i takt med att skolornas pengar flyter över till Volvo IT.
  Att skänka bort utmärkta datorer och istället betala dyra leasingkosatnader för nya, ofta med sämre prestanda, och att därtill tvingas in i Microsoft-fåran med begränsade egna utvecklingsmöjligheter är en katastrof av gigantiska proportioner och Stadens beslutfattare och högre tjänstemän borde rullas i tjära och fjädrar för detta beslut som, vad gäller skolorna, baserats på en total oförståelse eller okunskap!

  Skolorna tvingas genom detta flera år tillbaka i sin IT-utveckling som troligen aldrig blir densamma igen på grund av sådana mantran som konformitet, enhetlighet och samordning.

  Vad gäller IDG så är jag inte imponerad - jag tycker deras bevakning av en så stor fråga i huvudstaden är slapp och kvällstidningsjournalistisk - ingen djupare analys eller kontinuerlig bevakning eller uppföljning och dessutom ett blint förtroende för SLK-IT:s pompösa uttalanden som, likt kejsarens kläder, visar sig bestå av ingenting..

  SvaraRadera
 2. Här är lite från "Bloggosfären" -
  http://konstochvanligasaker.se/barnvagnen/2009/10/09/it-haveriet-i-stockholms-stad/ (Mycket intressant).
  http://www.brotorpsskolan.se/?p=272
  http://lissenko.net/blogg/?p=340
  http://klassrum.se/blog/2009/11/04/gsit-igen/
  http://overtalig.blogspot.com/

  Senaste skarpa kritiken som publicerats från rektorer:
  http://www.viivasastan.se/index.php3?use=document&cmd=show_inline&fileid=1010&filename=viv_2009_45.pdf


  Frågor som inte syns utifrån syftet att det skulle bli billigare än tidigare:
  1. Vad innebär centraliseringen med alla mängder programvara som finns och certifieringskostnader för dessa?
  2. Har Dell tagit en förlust för att senare skruva upp spec. på hårdvaran för att hämta in vinsten. Hur ser en sådan affärsmodell ut?
  3. Ingen annan IT (kameror, projektorer, skrivare etcetera) verkar vara upphandlad - vad är kostnaden för drift, support och inköp av dessa (eftersom allting måste godkännas av Volvo IT).
  4. Varken Zipper by Enfo (som Infocare) har någon större erfarenhet att jobba mot skola och offentlig förvaltning. Ändå är det dessa man skall supporta och stödja. Det verkar inte finnas något som helst pedagogiskt perspektiv, vilket också knyter an till punkt 1 och en eftersträvad öppenhet.
  5. Stockholms stad har en IT-strategi som på många sätt inte verkar passa ihop med den lösning man nu har valt. http://www.edu.stockholm.se/upload/Dokument/IT-strategi.pdf
  Stadens huvuduppgifter är följande:
  "•Identifierar och beskriver verksamhetsbehov och förutsättningar inför utveckling och inköp
  •Involverar representanter för slutanvändarna i utveckling och inför inköp •Ställer krav på leverantörer att lösningar som erbjuds är baserade på
  verksamhetsbehov och användarmedverkan
  •Utvecklar och stödjer nämnderna med metoder för användarmedverkan i utvecklingsprojekt"
  6. "Rykten" säger att rektorer är belagda med, i det närmaste, yttrandeförbud. Efter det stora antal artiklar som dök upp för två-tre veckor sedan har det varit i det närmaste tyst.

  SvaraRadera
 3. Kommentarer från en personer i verksamheten:

  "Några reflektioner från en som sitter mitt i projektet:
  - Detta är totalt toppstyrt utan större möjlighet för inblandade bolag och förvaltningar att påverka. Prestige är nyckelordet som gäller från staden, alla tidsplaner kommer att hållas oavsett vad olika acceptanstester kommer fram till. Ni kommer inte få höra något som helst negativt från någon i ledande befattning oavsett vad verkligheten säger..
  - Man kan ifrågasätta nödvändigheten att baka in bolagen i den här affären, de hade kunnat upphandla detta bättre själva och sedan lösa det tekniska för att kunna fungera tillsammans med staden.
  - Tidsplanen. Vid ett uppstartsmöte i Göteborg efter sommaren frågade ett bolag en av Volvos experter vad en sådan här process normalt tar för ett bolag av deras storlek, svaret var i bästa fall 6-9 månader. Tidsplanen från stadskontoret för aktuellt bolag är 3 månader...
  - Kostnaden. Hur kommer det sig att Volvo IT hamnar på kronan när med sitt anbud mot det som ekonomer har räknat fram kostnaden för stadens it för outsourcing? (över 200 miljoner kr billager än EDB som var efter Volvo). Applikationsdrift är ej med i Volvos bud, men givetvis inräknat i stadens ekonomers kalkyl..."

  "Jag har talat med en rektor och hon säger att hennes datorer funkar bra nu. Hon har köpt in dem och äger dem. Hon har typ 4-5 datorer i varje klassrum, och även några IT-tekniker. Hon satt även i gruppen när detta förslag skulle klubbas igenom för alla skolor.

  Det visade sig då att Anette Holm hade kört över alla och bestämt att Volvo ITs lösning skulle det bli. Helt utan dialog.

  Det som kommer hända nu, är att rektorn blir av med alla datorer (utan att få pengar för dem) och årligen måste hon hyra datorer utav Volvo IT. En tjänst hon köper in, alltså. Årshyran blir mycket hög, nästan lika hög som när hon köpte alla datorer tillsammans.

  Printer kan hon få hyra, men den är mycket stor med enorm kapacitet. Tanken är att det ska finnas en eller två. Men oftast vill lärarna skriva ut några få papper i klassrummen, så det är inte alls bra. Det blir mycket spring med en enda centralt placerad skrivare.

  IT-supporten sköts med telefoni. Hon har inte ens telefoner i alla klassrummen. När hon påtalade det för Volvo IT, så blev de förvånade. Hon har påtalat massa saker, och de har inte hängt med alls. Blivit förvånade hela tiden. "Va? Är det så det funkar i skolorna?? Vi är vana vid företag"

  Kontentan är att hon måste hyra datorerna för en enorm summa, årligen. Och hon kommer att få färre datorer i klassrummen. Hon kan välja mellan att hyra datorer eller hyra tunna klienter. Tunna klienterna kommer att bli mycket dyrare än att hyra datorerna. Ingen rektor har valt klient lösningen. Detta övergår mitt förstånd, hade de valt SunRay så hade det blivit enormt billigt med 1-2 servrar och klienter a' 2000kr st.

  Och IT-supporten kommer försämras, eftersom den sköts över telefon. Ni vet hur det funkar, folk med 3v utbildning läser ur ett formulär:
  -Har du satt i sladden?
  -Är datorn på?
  etc.

  En annan hög chef hade varit entusiatisk i början och sade att "nu får ni bättre kvalitet och fler datorer än tidigare". Efter att han slutligen började förstå konsekvenserna (vilket gruppen försökt förklara gång på gång) och så har han helt ändrat tongång "men man kanske inte behöver datorer i alla klassrum, detta är spartider".

  SvaraRadera
 4. Kort sagt, detta försämrar undervisningen och våra svenska barn blir lidande. Detta är mycket tråkigt, och jag önskar att man kunde överklaga eller på något annat sätt riva upp beslutet. Anette Holm, IT-direktör, verkar vara särdeles oempatisk och bufflig. Hon kunde lyssnat på gruppen med rektorerna, de som vet var kostnaderna är.

  Men det är bara att gratulera Volvo IT för lyckat lobby arbete och bra säljare. Synd bara om våra barn, som inte står sig internationellt i konkurrensen i framtiden."

  "Det var lågt räknat av Rektorn. Bara kostnaden för uppstart och elevkonton är ca 700.000kr för ca 1000 elever (obs ingen dator/IT utrustning inräknad). Varje program skolan använder kostar 10.000kr att packa för GSIT, så det blir inga "gratis" opensource lösningar längre.

  En grundskola med ca 800 elever (begärt att få vara anonym) ökar sin IT budget med 25% (max för att budgeten ska bli +-0) och får då råd med 11st datorer för lärarna och 22st datorer för eleverna.

  För en generell gymnasieskola med en IT budget på 1,5mkr/år (löner, utrustning, prg mm) idag så ökar kostnaden till ca 3,5mkr/år, och detta utan att höja vare sig antalet datorer, erbjuda bättre pedagogik edyl. Engångskostnader för etableringen ligger på ytterligare ca400.000kr.

  När avtalet skapades och skrev var det för de ca 40.000 tjästemän som jobbar i stockholms stad. Tyvärr så "glömde" man de ca 40.000 elever som också finns.

  Säkert bra för staden men en katastrof för de kommunala skolorna."

  SvaraRadera
 5. Ytterligare två saker att tänka på:

  1. Utbildningsförvaltningen/staden ryktas att ta engångskostnaden för datorerna (eftersom skolorna inte har råd) - dvs. 4400 per dator. Säg att samtliga 48 000 datorer byts ut - då innebär det en kostnad på cirka 210 miljoner (nu vet vi inte hur många skolorna kommer att köpa då leasingkostnaden är väldigt dyr). Det innebär att den "besparing" man gjorde genom Volvo-IT-avtalet första fyra åren är borta. Då har vi fortfarande inte ens rört andra IT-kostnader som skrivare etcetera (vilka för övrigt kommer vara löjligt dyra eftersom de måste driftas och supportas om dem skall vara i nätverket) vilket leder till att det kommer att finnas få om ens några skrivare på skolorna. De befintliga måste ju troligtvis slängas ut.

  2. Utbildningsförvaltningen/staden kommer också att ta alla initiala kostnader för programvara. Här pratade man om engångkostnader på t.ex. open source runt 8 000. Redan idag finns det runt 150-200 program i drift. Bara det är 16 000 000. Jag vet inte om det sedan tillkommer kostnader för att köpa in typ proffsprogram som Adobe:s sviter, Pro Tools, Archicad med mera eller om det ens är möjligt.

  http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/184995/stockholms-stad-gor/0D35FF35-F1BC-5B3B-C204-272A5C991231

  Update:
  Här går man öppet ut och berättar att man tar kostnaden för inköp av datorer. Sammanlagt handlar det om 35 miljoner * 3 år (2010-2012), 20 miljoner för program samt 23 för övriga kostnader. 78 miljoner i år + 70 miljoner kommande två år = 148 miljoner. Besparingen är med andra ord utraderad."


  Ursäkta det långa inlägget men jag har samlat lite information under några månader och inte hittat något lämpligt ställe att posta det på.

  Mycket spännande utveckling.

  SvaraRadera
 6. Varmt välkommen, Johan!

  SvaraRadera
 7. Glöm inte kommentera Lottas inlägg på hennes blogg.

  SvaraRadera
 8. Tack! Jag förväntar mig dock inget svar från henne men om hon mot förmodan bemöter något av inläggen så lovar jag att copy pastea samma sak där. Jag har dock aldrig sett henne bemöta sina monologer, nåväl diskuterande inlägg, så mina förhoppningar om en diskussion är tämligen små.

  SvaraRadera
 9. Jag vet inte vad anledningen är till detta men i morse lades följande information ut på Stadens Intranät:

  "Det pågår en IT-satsning på bred front i Stockholm skolor. Sedan några år tillbaka höjs kompetensen bland medarbetarna genom PIM, skolverkets utbildning i praktisk IT- och mediekompetens. Och sedan årsskiftet har den gemensamma IT-lösningen GS-IT börjat rullas ut i skolorna.
  Genom GS-IT får skolorna en hög och jämn kvalitet på sin IT. Det innebär helt nya datorer och en hel del nya program. Till exempel får elever och lärare genom live@edu tillgång till ett helt nytt verktyg i undervisningen.
  Några pilotskolor är så gott som färdiga med övergången till GS-IT. I augusti ska övergången vara slutförd och samtliga stadens skolor ha den gemensamma lösningen.
  I artiklarna som du kan ladda hem från högerspalten kan du läsa om fyra skolor som är färdiga med övergången. De delar med sig av sina erfarenheter och ger några råd till dem som är mitt uppe i, eller står inför att införa GS-IT."

  Det kanske har kommit "till maktens boningars kännedom" att skolornas situation är under diskussion..?

  SvaraRadera
 10. Angående It-pressen så verkar den inte mogen för att kritiskt granska ett sånt här stort projekt. Jag har en känsla av de är alltför nära branschen för att kunna ha en kritiskt hållning. Man utnämner hellre än kritiserar.

  /M

  SvaraRadera