tisdag 30 mars 2010

Behöriga beställare eller kompetenta beställare?

På många stadsdelar, skolor, förvaltningar och bolag som nu så sakteliga(!) går in i GS-IT tycks man konfunderad kring hur man skall hantera den IT-personal man varit beroende av för drift av det gamla IT-systemet. Denna IT-personal - med olika titlar, varierande studie- och erfarenhetsbakgrund - som inte så sällan i tidernas begynnelse (tidigt 90-tal) plockades in till arbetsuppgifterna m a a visat intresse och engagemang i den tidens ADB-frågor. Arbetsbakgrunden för dessa var mycket varierande, såsom vaktmästare, lärare, soc sekr, utredn sekr, eller ”bara att ha visat framfötterna” i den situation som då börjat uppstå med krav på allt fler datorer vid de kommunala arbetsplatserna. De uppgifter som förelåg för dåtidens IT-personal - innebärande ansvar för och administrerande av de egna servrarna samt de alldeles egna uppläggen vad gäller arbetsstationer/datorer, skrivare och övrig hårdvara (scanners, switchar, routrar o dyl) och till detta effektuerande av centrala krav på de förändringar och förbättringar som kontinuerligt förväntades under åren – utgör förvisso en inte alls obetydlig erfarenhetskälla som, hur konstigt det än kan låta för den i IT-frågor obevandrade, vara av viss betydelse även i dessa dagar.

En del av denna IT-personal (IT-chefer, IT-tekniker, IT-samordnare, IT-sekreterare, IT-strateger, IT-arkitekter och vilka titlar som nu utkristalliserats under åren inte minst genom de olika organisatoriska förändringar som skett) har alltså varit med sedan tidigt 90-tal och står nu 2010 inför den märkliga situationen att de riskerar att hamna i arbetslöshet – många med runt 30 år i Stadens sold - p g a att vissa organisationers ledningar/chefer är rädda att misshaga Stadens ledning genom att behålla IT-kompetens inom verksamheten och därför utser chefer – inte så sällan med uttalat bristande erfarenhet från IT-området – och ålägger dessa chefer att, utöver de andra arbetsuppgifterna som är aktuella, utföra de beställande arbetsuppgifter som trots allt krävs inom ramen för detta med GS-IT och till detta klara av de infrastrukturella frågorna kring fastighetsnät och olika uppkopplingsvarianter, som definitivt underlättas av viss erfarenhet inom IT-området.

Detta tyder på en chockerande okunskap - för att inte säga dumdryg okänslighet - om vad det hela egentligen handlar om och kommer ofrånkomligt att medföra att den behörige – men kanske inte så kompetente – beställaren nödgas delegera arbetsuppgifter till någon annan handläggare i organisationen. Ofta kommer det då att handla om en lojal medarbetare som inte vågar säga ifrån och som bedömes – rätt eller fel – ha vissa för organisationen viktiga egenskaper/färdigheter. I bästa fall handlar detta om någon som tidigare åtminstone perifert har haft med IT-frågorna att göra men i sämsta fall handlar det om någon som helt saknar förutsättningar att klara dessa uppgifter och som därför sedan får bära hundhuvudet m a a att dessa beställarfrågor inte ombesörjts på ett nöjaktigt sätt.

En möjlighet för ledningarna att komma ur denna knipa är självklart att låta den övertalighetsförklarade IT-personalen, under den tid som de ändå står till Stadens förfogande, få hantera dessa frågor. Men så var det väl ändå inte tänkt? Och ”när båsen är tomma” blir ju det mesta förändrat. Ett skarpt läge kan uppstå fortare än man anar? Det hedrar inte alls de lokala ledningarna att ha en fingertoppskänsla som om de vore handamputerade. Deras tydliga skräck för att irritera Stadshusets politiker och tjänstemän som manifesteras i oövertänkta och förhastade beslut vad gäller IT kommer de att skämmas över i framtiden. Heder därför till de chefer som - trots påtryckningar - på sina verksamheter/organisationer stått fast vid beslutet att behålla tidigare IT-kompetens.

2 kommentarer:

  1. Nu har du kanske förargat en del IT-folk, Ove. Du har framförallt helt glömt bort IT-/datapedagogerna, en ofta glömd och undanskuffad grupp IT-kunniga som ofta dragit och drar ett stort och tungt lass i skolans värld. De är värda all uppskattning. Troligtvis lär väl inte Anette Holm och hennes gäng kunna göra sig av med dessa tillsammans med de mer ”utrotningshotade” IT-teknikerna/skolteknikerna, eftersom det ofta – för att inte säga alltid(?) - finns en traditionell läraruppgift som bas bland IT-pedagogerna.
    Dessutom och det är väl egentligen ingen stor komplettering men på vissa arbetsplatser – ingen nämnd och ingen glömd – benämndes IT-chefen som IT- eller Dataansvarig och hade då inte så sällan en verksamhetschef (men noll koll på läget) över sig i ”hackordningen”...

    SvaraRadera
  2. Hörde idag talas om att en av dessa du nämner belagts med yttrandeförbud av Högste Chefen då han/hon på ett tydligt och kraftfullt sätt kritiserat GS-IT. Chefspiskan viner och politikerna tiger!

    SvaraRadera