torsdag 1 april 2010

Nya ParaSol-användare ställer till det för SLK-IT


En synnerligen intressant situation har plötsligt uppstått på stadsdelarna i och med att Staden beslutat att alla vårdbiträden och undersköterskor som arbetar vid våra privata ”kundvalsenheter” skall börja registrera i ParaSol. Från en stadsdel som jag har haft en viss kontakt med i dagarna kommer information om att den snart övertalighetsförklarade IT-personalen är i full verksamhet med att lägga upp användarkonton i den gamla miljön så att dessa konton skall synkroniseras över i Citrix/AD:t(?) och genom detta ge dessa hundratals nya användare möjlighet att logga in i Paraplysystemet på det sätt som är beslutat (meddels egen datorutrustning, hårt certifikat och utifrån en brandväggsöppnad förbindelse).

Man kan självklart undra hur det kommer sig att SLK-IT inte har kunnat bättre förbereda sig på denna situation, då Äldreförvaltningen väl rimligtvis ligger bakom dessa nya krav på de privata entreprenörerna och dess personal. Det kan väl inte vara ett framtidsupplägg att på detta sätt ombesörja tillgång till Tietos citrixmiljö? Bäva månde i så fall eventuellt kompetenta beställare i ensamfunktion vid våra stadsdelar. Dessa – oftast chefer med andra arbetsuppgifter på agendan – måste i så fall också hålla liv i de gamla novell-servrarna och lära sig handlaget i upplägg av användare i den gamla miljön. En miljö som jag hade för mig skulle tas ned och avslutas i och med att det bedömts inte längre finnas behov av lokal IT-personal vid stadsdelarna.

Detta verkar vara ett ytterligare exempel på att den ena handen inte har en aning om vad den andra handen håller på med! Och i maktens boningar kan man återigen ana ett helt handfallet SLK-IT, vars handläggare sticker huvudet i sanden och hänvisar till ”de utrotningshotade” att fixa detta. Nej, något tack lär dessa aldrig få men lydiga är de förvisso och trots allt intresserade av att detta med avvikelserapportering i ParaSol skall fungera även för den privat städslade personalen. Inte minst för att ”omsorgsdagboken” överhuvudtaget skall få något aktuellt innehåll att presentera för intresserade anhöriga.

Det vore bra om någon som har bättre koll på detta än jag har och som skulle kunna klargöra vad som sker och hur detta är tänkt att lösas? Varför skulle t ex inte någon seriös handläggare vid SLK kunna bidra med fakta kring detta eller fortsätter man därifrån att strunta i de problem som uppstår under GS-IT:andet och – med huvudet i sanden - hoppas att det löser sig någon gång... Kanske genom att Volvo-IT tar över Tietos serverpark vad gäller verksamhetssystemen?

4 kommentarer:

 1. Ja, det är inte utan att man börjar förstå ”upplägget”. Den övertalighetsförklarade personalen får fortsätta att utföra sina uppgifter ”för att rädda vad som räddas kan” under de aktuella fyra veckornas betänketid och därefter för den tid de står till Stadens förfogande... Jag tror knappast att de i sammanhanget aktuella fackliga organisationerna – med lite självbevarelsedrift – kommer att acceptera detta. För finns arbetsuppgifter kvar kan man väl rimligtvis inte konstateras vara övertalig? Någon j-la ordning måste det väl vara även i Stockholm Stad, där det synes viktigare att vräka ut skattepengar på privata företag än att behandla den personal som drabbas av detta på ett juste sätt?

  SvaraRadera
 2. I moderaternas Stockholm skulle det knappast accepteras att stadsdelar krånglade till denna handläggning genom att för tidigt göra sig av med IT-personal. Äldreförvaltningens strategi synes ju klar: Alla aktörer - i privat eller i egen regi - som utför arbetsuppgifter visavi kunder inom äldreomsorgen skall avvikelserapportera i ParaSol! Detta handlar alltså om ett prestigeprojekt där även små och nystartade ”kundvalsenheter” (det finns över hundra bolag, varav de flesta utgörs av ”små skuttar” med några få kunder) skall ha samma krav på sig som de stora ”äldreomsorgsdrakarna”. Detta förutsätter att man ställer samma krav på samtliga, med allt vad detta innebär.

  SvaraRadera
 3. I och med GS-IT-införandet hade man förutsatt att de arbetsuppgifter (ansökan om brandväggsöppning och bistånd med spikande av IP-adress osv.) skulle hamna i en central funktion – på Äldreförvaltningen direkt eller möjligen på SLK-IT - när IT-personal på stadsdelarna försvunnit men så synes uppenbarligen inte vara tanken. Mycket talar i stället för att man nu vill låta de lokala Paraplysamordnarna ombesörja hela denna typ av administration/insatser.

  Det som här är viktigt att framhålla är att många av dessa Paraplysamordnare säkert är suveräna administratörer och Paraplyanvändare men de saknar ofta IT-kunskaper i övrigt och är ganska hjälplösa i den situation som uppstår när de inser behovet av att behöva bistå dessa verksamheter med råd och dåd i hur de skall få till stånd en förbindelse med verksamhetssystemen. De mer etablerade stora drakarna har självklart IT-personal att stödja sig på när de efter etablerad brandväggsöppning själva måste konfigurera datorn/datorerna. Det har inte de små ”skuttarna” utan de står där ensamma och hjälplösa i ett bekymmersamt läge.

  SvaraRadera
 4. Det Paraplysamordnarna i så fall absolut skall klara att ombesörja – och många gör det förvisso redan i dag – är att administrera själva kontohanteringen där det nya upplägget förutom själva kontoskapandet i ParaInn enligt trovärdiga källor kräver att Tieto får en redovisning av namn samt personnummer för att synkroniseringen över Citrix skall fungera. Det finns alltså inte längre behov av att lägga upp användarna i novell-miljön om jag nu fattat detta korrekt?

  Det stipulerade behovet av hårt certifikat/e-legitimation, antingen utfärdade av TeliaSonera eller av Nordea, för att komma åt verksamhetssystemen kan självklart också vålla frågor kring kortläsare och mjukvara men det får väl i sammanhanget anses vara något som trots allt ändå vållar minst bekymmer, frågor och behov av insatser..... från Paraplysamordnaren eller vem det nu är som får sköta dessa uppgifter?

  SvaraRadera