torsdag 8 april 2010

Övertalighet för många.

Jag har under lång tid grubblat på hur det kommer sig att SLK-IT så kapitalt har misslyckats kring detta med förberedelserna inför och sedan med det fortsatta genomförandet av GS-IT. Jag har ju inte alls något negativt att framföra mot outsourcingpartnern Volvo-IT. De har jobbat på med tålmodiga och förlåtande bävrars envishet, trots att det hela tiden dyker upp problem som de akut fått försöka lösa löpande eftersom SLK-IT glömt/förbisett/struntat i att förvarna dem om dessa. Jag tänker inte börja exemplifiera här utan bara konstatera att det möjligen finns en förklaring till dessa SLK-IT-aktörers tillkortakommanden.

Kan det t ex vara så att arbetsmiljön på SLK-IT är så speciell att handläggarna där inte själv vågar ta initiativ och agera utan hela tiden måste försäkra sig om att chefen inte blir missnöjd och därför blir passiva och rent av oföretagsamma. Dylika signaler finns det onekligen en del tecken på! Jag börjar misstänka att det här handlar om en arbetsmiljö av en beskaffenhet som egentligen borde föranleda insatser från skyddsombud och yrkesinspektion för akuta arbetsmiljöinsatser.....

När den psykologiska arbetsmiljön är så ansträngd att en tidigare karsk och frimodig IT-personal och andra IT-aktörer därstädes nu knappt vågar uttala sig i de mest okontroversiella sammanhang blir man inte så litet orolig. En rädslans arbetsplats på den här nivån kan aldrig vara befrämjande för utveckling och samarbete. Till detta hör naturligtvis att de flesta på SLK-IT kommer att bli övertalighetsförklarade när GS-IT är fullt genomfört och detta lär de väl ha fått klart för sig nu? Välkommen i klubben, skulle man kunna säga!!!

4 kommentarer:

 1. Lite fräckt att antyda personalproblem av det arten! Det handlar väl mer om att det saknas IT-kompetens på SLK-IT, då man prioriterat andra kvaliteter hos personalen; såsom upphandlar-, utredar- och juridisk kompetens. Vad jag vet har inte heller Volvo-IT klagat på de underlag de fått?

  SvaraRadera
 2. Kanske läge att döpa om SLK-IT till SLK-JUR?

  SvaraRadera
 3. Det är ju fler än en person som blivit "omplacerad" från den omnämnda avdelningen då de ansetts som obekväma. Skandal!

  SvaraRadera
 4. Holm + familj måste ju få plats!

  SvaraRadera