torsdag 11 mars 2010

Privatiseringsiver över allt förstånd.

I Stockholm Stad härskar Alliansen med moderaterna i en ledande roll och privatiseringen av äldre- och handikappomsorgens utförardelar fortgår med full kraft för att så mycket som möjligt skall hinna beslutas så fort som det bara går, utan att man lägger ner särskilt stor möda på att fundera över förutsättningar och konsekvenser .
Det är då vän av ordning blir konfunderad. Samtidigt som detta sker verkar centrala förvaltningsorgan som Äldreförvaltningen och Stadsledningskontorets IT-avdelning vara helt tagna på sängen och närmast chockade av att detta med privatiseringarna tycks få mindre önskvärda följder för GS-IT. När Volvo-IT – mycket överraskande för de flesta insatta – valdes som outsourcingpartner för att ta över Stadens IT-verksamhet hade detta enligt någorlunda trovärdiga källor föregåtts av flera års förberedelser. Detta till trots står Staden nu i ett läge där det är nödvändigt att hålla det gamla administrativa nätet - S:t Erik Net - i gång för att privata utförares användare skall kunna komma åt de verksamhetssystem som Staden kräver att de skall använda, nämligen Paraplyet, ParaSol, Vodok och ParaGå.
Detta beror på att man – hör och häpna – fortfarande saknar ett fungerande upplägg i GS-IT, där de privata utförarnas användare – till skillnad för de stadsanställda som har en koppling till HR-systemen - skall bli autentiserade på GS-IT-datorn meddels hårt certifikat, så att de därefter kan få tillgång till verksamhetssystemen. På vissa stadsdelar finns det hundratals användare som befinner sig i denna situation. Det handlar om de användare som använder sig av Staden tillhandahållen IT-utrustning vid äldreboenden, på servicehus och inte att förglömma på kundvalsenheter inom öppen hemtjänst. Staden har sedan ett par år ombesörjt att privat drivna ”kundvalare” som föredragit att använda sina egna datorer kunnat göra detta genom att den lokala stadsdelsförvaltningen ansökt om brandväggsöppning hos S:t Erik Kommunikation. På detta sätt skulle dessa - inte så sällan nystartade små företag - med användande av hårt certifikat på ett smidigt sätt kunna få åtkomst till verksamhetssystemen.
Dessvärre har Staden inte lyckats ordna den nödvändiga synkroniseringen över till de aktuella – av Tieto drivna – servrarna som hsanterar aktuell data. Det förslag som SLK-IT nu presenterat – uppenbarligen rakt under galgen - innebär att stadsdelarna skall fortsätta att lägga upp användare som tidigare, alltså med användarkonton i Novell (det gamla systemet) tills man löst detta problem i samråd med Volvo-IT och Tieto (som Stadens avtal går ut med vid halvårsskiftet).
Så kan det gå när man inte har koll på läget. Och när man inte har haft vett att kolla vad som pågår i Staden. Man undrar onekligen hur mycket Alliansens politiker vet om detta? Bäva månde chefer och tjänstemän vid SLK-IT och Äldreförvaltningen när Stadens politiker får reda på dessa upprörande tillkortakommanden. En Stad som satsar mycket prestige på att privatisera verksamheter måste väl också ha kompetens att klara av alla behov så att denna privatisering kan samordnas och bli någorlunda lyckosam samt inte minst kan medföra de utlovade besparingarna. Annars är det ju bara fråga om platt fall och en monumental pinsamhet.

p.s.

Kolla in IDGs artikel om Volvo-IT. Man har kommit till insikt att det kanske inte var så bra att sköta allt från GBG utan att det behövs ett Stockholmskontor.

1 kommentar:

  1. Ja, varför kan ingen i beslutande ställning förklara vad som pågår? Anette Holm har ju intagit en defensiv roll när hon behövs som bäst. Jobbar hon kvar överhuvudtaget? Det var mycket snack i början men nu hörs inget alls och det verkar inte vara mycket ”verkstad” att tala om heller. Man skulle kunna misstänka att mycket av hennes tid som IT-direktör får fördrivas i möten med Volvo-IT kring hur de skall kunna undvika konkurs. Inga stålar flyter ju in eftersom inga stadsdelar, skolor och förvaltningar rimligen kan skriva under på att överföringen till GS-IT är genomförd förrän den är fullt genomförd för alla användare.

    SvaraRadera