onsdag 19 maj 2010

Majoriteten av användarna är inte med i GS-IT än?

En av anledningarna med GS-IT var - om jag nu minns rätt - att det skulle bli någon ordning på den flora av olika IT-lösningar som existerade i Stadens olika förvaltningar, stadsdelar, bolag och – inte minst – i stadens grund- och gymnasieskolor. Det var för den någorlunda välinformerade en ganska lovvärd inställning som t o m skulle kunna innebära förbättringar för många användare. För även i Stockholms Stad fanns det vissa delar som definitivt var orättvist behandlade IT-mässigt och klart mindre lyckligt lottade än andra. Det handlade då naturligtvis inte om våra tekniska förvaltningar och vissa prestigefulla förvaltningar i övrigt samt bolagen! Där var allt av typ ”state of the art” och av senaste årsmodell.

Det är alltså viktigt att komma ihåg nu när kritiken mot Staden och dess IT-direktör är som mest intensiv att det bara kommer att bli värre. För skall sanningen fram så har man ju hitintills endast kommit i gång med GS-IT:andet vid Stadens ”brukarverksamheter” i form av stadsdelar, skolor (där det dock går lite trögt vad jag har förstått) och några lydiga administrativt sätt små bolag i övrigt.

Det som står för dörren är den stora utmaningen, nämligen våra tekniska förvaltningar och övriga förvaltningar och bolag med hög svansföring. Hur kommer de i det sammanhanget krävande användarna att ställa sig till tillkortakommanden från VIT:s sida vad gäller bristande – för att inte säga obefintlig – assistans från Service-Desk:s sida när utskrifter inte fungerar, när dokument inte går att spara, när dokument som man sparat inte går att hitta, när plötsligt applikationer som man haft igång i månader inte längre fungerar utan måste installeras om, när plötsligt alla tidigare emottagare av e-post en morgon när det är som mest stressat och då inte längre finns lätt tillgängliga utan måste letas upp igen ”the hard way”. När det inte tar timmar utan dagar – för att inte säga veckor eller månader - att få ett problem löst. Då lär det bli bråk!

Bäva månde alltså Anette Holm och hennes medarbetare som hitintills bara som en stilla eftermiddagsbris fått erfara vad kritik vill säga.... Nu stundar stormen!

1 kommentar:

  1. Jo, det lär bli intressant att följa. Jag kollade nyss och såg att Trafikkontoret, Fastighetskontoret, USK och Exploateringskontoret skall vara med i GS-IT redan 2010-09-30 enligt den tidsplan jag har tagit del av. Där har vi ett avgörande skede i projektets genomförande.

    SvaraRadera